We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Co się wydarzyło w 2023 r.

Wydział Historii UW jest miejscem nauki. Podsumowując 2023 r. udało nam się zebrać ponad 150 wydarzeń o różnym charakterze i zasięgu. A to zapewne nie wszystkie.

Z dumą prezentujemy podsumowanie wszystkich wydziałowych inicjatyw, konferencji i osiągnięć, które miały miejsce w 2023 roku. Ta bogata paleta wydarzeń podkreśla zaangażowanie naszej społeczności oraz jej dynamiczny rozwój intelektualny.

 

Kalendarium wydarzeń, imprez naukowych oraz zdarzeń inicjowanych przez środowisko Wydziału Historii UW w roku 2023

STYCZEŃ

Wydział Historii włączył się w 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Chcemy wygrać z sepsą!”. Założyliśmy wirtualną puszkę na wpłaty. Zebrany dochód (900 zł) w całości wsparł 31. finał WOŚP.

13 stycznia na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Historii utworzyliśmy Pracownię Historii Cyfrowej

16 stycznia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Marii Michalskiej. Tytuł rozprawy: „Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane elementy fonosfery miasta”. Promotor: prof. Błażej Brzostek

19-21 stycznia odbyła się międzynarodowa konferencja „Global Easts: Entangled Histories and Memories”. Konferencję zorganizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej UW

20 stycznia odbyło się Seminarium Historii Gender, na którym dr Zofia Reznik przedstawiła referat „Mówione herstorie sztuki artystek z Wrocławia lat 70”. Komentarz wygłosiła dr hab. Agata Jakubowska

24 stycznia odbyło się seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology. Naszym gościem był Henning Sievert, który wygłosił wykład „Medina and the Red Sea from the Perspective of the Local Ottoman Governor in the 18th Century”

26 stycznia odbyło się zebranie naukowe Zakładu Historii XX wieku, na którym prof. Michał Leśniewski i prof. Piotr M. Majewski przedstawili dwugłos: “Kontrowersje wokół Monachium 1938”

31 stycznia odbyła się konferencja „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna”. Celem konferencji było zapoznanie polskiego środowiska historyków i dydaktyków z kierunkiem planowanych zmian dot. kształtu edukacji historycznej w Ukrainie

LUTY

W lutym Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków w programie Bekker NAWA. Wśród osób, które laureatów stypendium pokrywającego koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą znaleźli się prof. Marek Węcowski oraz doktorant – Jakub Gruchalski

7 lutego odbyło się seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology. Prof. Stephen Smith wygłosił wykład pt. „The politics of rumour in the Soviet Union (1917-1941) and the People’s Republic of China (1949-1976)”

10 lutego odbyło się Seminarium Historii Gender na którym Łukasz Hajdrych przedstawił referat „Nie tylko czarownice. O mężczyznach oskarżanych o czary w XVII-XVIII w. słów kilka”. Komentarz wygłosił Michael Ostling

23 lutego odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Silvio Roggo wygłosił referat „Pagan Persecution under Tiberius and Maurice (578–602)”

23-25 lutego odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna studencka konferencja pt. “Kobiety i literatura”

MARZEC

W marcu ogłoszono wyniki kolejnej edycji QS World University Rankings – jednego z najbardziej prestiżowych zestawień uczelni na świecie. Kierunek „historia” prowadzony na naszym Wydziale,
znalazł się w przedziale 101-150 najlepszych kierunków historii na świecie (awans z miejsc 151-200 w 2022 r.). Ranking wskazał, że jesteśmy numerem 1 w Polsce

W konkursie IDUB w ramach działania Nowe Idee 3B (Priorytetowy Obszar Badawczy IV), przyznano dofinansowanie na projekt dr Olgi Gaidai „Wojna i medycyna. Lekarze w walce z epidemiami dżumy w południowo-zachodnich guberniach Rosji w latach 1770-1812”

2 marca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Sean Leatherbury wygłosił referat „Geometries in Motion: A New Look at the Fifth-Century Floor Mosaics of the Hama Cathedral, Syria”

8 marca odbyło się seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology. Georgi Derluguian (NYU Abu Dhabi) wygłosił wykład “Russia and Poland: A Study in Historical Divergence”

9 marca mogliśmy wziąć udział w seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” podczas którego doktorantka Orysia Vira wygłosiła referat pt. „Nazwy ulic w miastach i miasteczkach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedindustrialnym w perspektywie porównawczej”

9 marca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Ewa Wipszycka wygłosiła referat „Mnisi melicjańscy, czyli o tym czego byśmy o nich nie wiedzieli bez papirusów”

16 marca dr Natalia Królikowska–Jedlińska wygłosiła wykład pt. “Emiddio Portelli d’Ascoli na dworze Mehmeda III Gireja. Dyskusje religijne misjonarzy katolickich z władcami muzułmańskimi w XVII wieku” w ramach seminarium mediewistyczno-nowożytniczego Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego

16 marca prof. Keely Stauter-Halsted wygłosiła gościnny wykład „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship”. Dyskusję po wykładzie poprowadził prof. Dariusz Stola

16 marca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Magdalena Łaptaś wygłosiła referat „Angelic Epiphanies, Feasts of the Archangel Michael and the Story of Dorotheos and Theophiste in the Light of New Discoveries in Egypt and Nubia”

20 marca odbył się gościnny wykład prof. Tomasza Szaroty zatytułowany „O urokach profesji i satysfakcji z wykonywaniu zawodu historyka”

23 marca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Alison John wygłosił referat „Ausonius’ Bilingual Poetry: Author, Audience, and Reception”

22-23 marca odbyły się warsztaty naukowe projektu ELITES „Beyond the Centres of Power. Rulers’ Negotiation of Power, Legitimacy and Communication with the Peripheries of their Realms (Central Europe and Scandinavia, 900–1350)”

24 marca świętowaliśmy 80. urodziny prof. Marcina Kuli. Tego dnia odbyła się uroczystość jubileuszowa połączona z panelami dyskusyjnymi: „PRL, Naród, Peryferie”

28 marca wysłuchaliśmy gościnnego wykładu prof. Steve’a Murdocha pt. “The Battle of Lemgo 1638: An Empirical re-evaluation”

30 marca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Piotr Jutkiewicz wygłosił referat „The Gospel of John in the Syriac Harklean Version. Challenges and Contributions of a Critical Edition”

31 marca odbyło się seminarium doktorskie prof. prof. Marii Koczerskiej, Marka Janickiego i Piotra Węcowskiego, na którym referat pt. „O potrzebie nowych badań nad dorobkiem Stanisława Górskiego – twórcy «Acta Tomiciana»” wygłosił mgr Patryk Sapała (Biblioteka Narodowa, Warszawa)

KWIECIEŃ

W kwietniu ogłoszono wyniki konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego Wydziału (edycja wiosenna 2023). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 65 706 zł

Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023. Wśród wyróżnionych znalazł się student naszego Wydziału – p. Maciej Waleszczyński

13 kwietnia odbyło się seminarium mediewistyczno-nowożytnicze Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego, podczas którego dr Michał Starski wygłosił wykład pt. “Kształtowanie się Pucka w późnym średniowieczu. Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdańskim”

13 kwietnia odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej na którym Amin Benaissa wygłosił referat „The Archive of Philoxenus, Wine-Steward”

14 kwietnia odbył się finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej”. W konkursie został wyróżniony nasz magistrant, p. Michał Puchalski, za pracę pt. “Sprawa Jana Kaima (1947–1949)”, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza P. Rutkowskiego

17 i 19 kwietnia wysłuchaliśmy gościnnych wykładów dr. Amira Ashura z Uniwersytetu w Hajfie: „The Cairo Geniza and it’s discovery”; „Family and marriage in the Geniza”; „Maimonides in the Cairo Geniza” oraz “The Geniza as a source for Islamic and Arabic language and culture”

20 kwietnia odbyła się dyskusja poświęcona podręcznikowi „Wprowadzenie do metodologii historii” adresowanemu do studentów historii i innych studiów humanistycznych

20 kwietnia odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Karolina Tomczyszyn wygłosiła referat „Anoint Your Chest and Eat Some of the Wax-Salve. The Non- Liturgical Use of Holy Oils in the Late Antique East”

22 kwietnia wzięliśmy udział w uniwersyteckim Dniu Otwartym, na którym przy wsparciu Samorządu Studentów Wydziału Historii prezentowaliśmy naszą ofertę studiów

25 kwietnia odbyło się seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology. Wykład zatytułowany “An invitation to a party? Creating a colonial public and managing urban space in nineteenth-century Batavia” wygłosił dr Mikko Toivanen

27 kwietnia odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym James Corke-Webster wygłosił referat „Law and the Christians: Problems and Solutions”

28 kwietnia w ramach Seminarium Historii Gender dr Alicja Urbanik-Kopeć przedstawiła referat pt. „Najbiedniejsze na świecie istoty – tożsamość i aspiracje guwernantek w Królestwie Polskim po 1864 roku”. Komentarz wygłosiła dr Monika Piotrowska-Marchewa

 

MAJ

W maju Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i SONATA. Wśród laureatów znalazł się nasz pracownik, dr Igor Chabrowski z projektem “Przyczółek: Chiny, Azja Południowo-wschodnia i globalna rewolucja na peryferiach, 1945-1954“

10 maja Rada Wydziału Historii UW podjęła uchwałę w sprawie ataków na prof. Barbarę Engelking z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

11 maja odbyło się seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” podczas którego dr Piotr Okniński wygłosił referat „Spisy członków rady miasta Krakowa z XIV-XVIII w.: niedocenione źródło do badań nad miejską ideologią władzy”

11 maja odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Artur Obłuski wygłosił referat „Shedding the Light on Sudanese Dark Ages. Preliminary Results of the UMMA StG ERC Grant”

15 maja zorganizowaliśmy warsztaty o publikowaniu książek “Publishing workshop”, które zorganizowaliśmy z Central European University Press

18 maja w ramach seminarium mediewistyczno-nowożytniczego Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego prof. László Tapolcai wygłosił wykład “Opis kraju i ludu w polskich źródłach narracyjnych XII–XVII. Perspektywa długiego trwania”

18 maja odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Peter Riedlberger wygłosił referat „Petition and Response: You Can‘t Always Get What You Want”

18-20 maja miała miejsce międzynarodowa konferencja „Szpitale w czasach kryzysu” („Hospitals in times of crisis”)

22 maja na kampusie głównym UW odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom getta ławkowego. Pracownicy Wydziału Historii byli zaangażowani w prace mające na celu symboliczne upamiętnienie ofiar tamtych czasów

24-26 maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Historii Miejskiej pod hasłem „Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka”

25 maja zorganizowaliśmy spotkanie z ukraińskimi historykami, zajmującymi się totalitaryzmem. Larysa Yakubova i Hennadij Efimenko wygłosili wykład pt. “Raszyzm – nowa historyczna forma rosyjskiego totalitaryzmu: istota, wyzwania dla Ukrainy i świata“

25 maja odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Valentina Grasso wygłosiła referat „A Sixth-Century Miaphysite Commonwealth? The Case of North-West Arabia”

30 maja w Niemieckim Instytucie Historycznym prof. Jana Grabowskiego wygłosił wykład “Polski (narastający) problem z historią Holokaustu”, który – po jego bezprecedensowym przerwaniu – został powtórzony 31 maja na Wydziale Historii UW

30 maja odbyło się seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology na którym wykład pt. “A Peripheral Factory in the Global Context: the Case of Wristwatch Production in Błonie, Poland, 1959-1969” wygłosił prof. Błażej Brzostek

CZERWIEC

W czerwcu opublikowany został Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2023”. W rankingu kierunków studiów „historia” na naszym Wydziale po raz kolejny zajęła 1. miejsce

W tym miesiącu zorganizowaliśmy również akcję charytatywną, która miała pomóc ofiarom powodzi, spowodowanej wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce w Ukrainie. Zbieraliśmy butelki z wodą pitną, które zostały przekazane organizacji charytatywnej, dostarczającej pomoc w rejony powodzi

1 czerwca mgr Agata Niedzielska ze Szkoły Doktoranckiej Nauk Humanistycznych UW wygłosiła wykład “Protestantki z rodu Radziwiłłów w czasach Wazów i kwestia konwersji religijnej”  w ramach seminarium mediewistyczno-nowożytniczego Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego

1 czerwca zorganizowaliśmy warsztaty metodologiczne, połączone z dyskusją, poświęcone społecznej historii rzeczy

1 czerwca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Karel Innemee wygłosił referat „The Church, the Cosmos, and Cosmas, the Iconography of the Church Building in Syria and Jordan”

2 czerwca odbyło się seminarium doktorskie prof. prof. Marii Koczerskiej, Marka Janickiego i Piotra Węcowskiego, na którym referat pt. „«Co ciekawe i nowe w nauce rodzi się na skrzyżowaniu tradycyjnych nauk (…)». Kilka słów o interdyscyplinarności w kontekście nauk pomocniczych historii” wygłosił dr Vitaliy Perkun (Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów)

3 czerwca odbyło się wręczenie dyplomów doktorskich osób, które uzyskały stopnie naukowe w latach 2021 i 2022. Dyplomy odebrali doktorzy: Jan Błachnio, Agata Błaszczyk, Viktoriia Cherniak, Łukasz Faszcza, Michał Górny, Piotr Kaliszewski, Izabela Mrzygłód, Michał Mydłowski, Michał Pieńkowski, Sebastian Rajewicz, Hanna Rajfura, Łukasz Sobechowicz, Jerzy Szafranowski, Jakub Turek, Adrian Wesołowski, Stanisław Zawadzki, Kacper Ziemba

12 czerwca wraz z całą społecznością UW świętowaliśmy uroczystość odnowienia doktoratu prof. Michała Tymowskiego

15 czerwca miał miejsce gościnny wykład prof. Johna Connelly’ego pt. “Nation as Tragedy: the Story of East and Central Europe”

15 czerwca odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym François Gerardin wygłosił referat „Cityscapes in the Papyri of Roman and late Roman Egypt: the Example of Antinoopolis”

16 czerwca odbyło się Seminarium Historii Gender, na którym dr Marta Michalska przedstawiła projekt nowych badań “Płeć neurastenii od sanatorium do szpitala psychiatrycznego. Propozycja nowego projektu badawczego”

16-17 czerwca odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku poświęcona zagadnieniom dotyczącym czasu i przestrzeni w perspektywie historycznej

16 i 20 czerwca odbyły się warsztaty o zdrowiu psychicznym, skierowane do pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału pt. „Rozmowy o zdrowiu psychicznym. Czy trzeba bać się depresji?”. Warsztaty przeprowadziły pracownice Centrum Pomocy Psychologicznej UW

22 czerwca odbyły się warsztaty, podczas których przedstawiono wyniki najnowszych badań i kwerend archiwalnych z zakresu historii i epistemologii historycznej Polski, Europy Wschodniej XIX i XX w.

22 czerwca wysłuchaliśmy gościnnego wykładu Alberta Ammermana pt. „Landscape transformations in Early Rome: Forum Romanum, Velabrum, east bank of the Tiber”

26-28 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja „The Multi-confessionalism of Central Europe under the Reign of Stephen Báthory”

30 czerwca w ramach TEDx UW “Naukowy UPDATE. Młodzi badają świat” dr Piotr Okniński wystąpił z referatem pt. “Powszechna historia Polski?”

 

LIPIEC

W lipcu otrzymaliśmy wiadomość, że p. Marta Pawlińska zdobyła pierwszą nagrodę czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne” za najlepszą pracę magisterską z zakresu prac dotyczących teorii historii, historii historiografii i metodologii historii za dysertacją „Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną. Obrazy męskości w pamiętnikach polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy” (promotor prof. Piotr M. Majewski)

6-7 lipca odbyły się polsko-niemieckie warsztaty „Revisiting Oral History Archives in Poland and Germany” dot. interpretacji relacji z archiwum „Zwangsarbeit 1939-1945”. Podczas spotkania dyskutowaliśmy nad różnymi podejściami do metod badania historii mówionej w warsztacie historycznym i sposobów korzystania z archiwów oferujących źródła tego rodzaju

12 lipca wykładowcy z Bułgarii, Łotwy, Serbii i Węgier wzięli udział w warsztacie „Claims Conference University Partnership in Holocaust Studies”. Podczas warsztatu wykład wygłosił prof. Michał Bilewicz, który opowiadał o psychologicznych aspektach zniekształcania historii Zagłady

17 lipca zorganizowaliśmy warsztaty „Analiza sieci danych historycznych. Warsztaty dla polskich instytucji dziedzictwa kulturowego”

WRZESIEŃ

We wrześniu otrzymaliśmy wiadomość, że w gronie finalistów i finalistek 23. edycji Nagród Naukowych POLITYKI znalazł się dr Paweł Nowakowski. Dr Nowakowski otrzymał (22 października) nagrodę II stopnia

15 września podczas Seminarium Historii Gender dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz przedstawiła referat „Narracje kryzysu. Podmiot autobiograficzny, wielka historia i nowy reżim emocjonalny w pamiętnikach konkursowych z lat 80. XX w.”. Komentarz wygłosiła dr hab. Karolina Krasuska

15-16 września odbyło się XVI Forum Historyków Wojskowości, poświęcone polskim historykom wojskowości aktywnym w XIX i XX wieku

19, 20 i 24 września włączyliśmy się w 27. Festiwal Nauki w Warszawie. Nasi pracownicy wygłosili następujące wykłady: prof. Konrad Bobiatyński „Wiktoria większa niż wiedeńska? Bitwa pod Chocimiem 11 XI 1673”; prof. Jolanta Choińska-Mika „Pierwsze wolne elekcje”; prof. Piotr M. Majewski „W jaki sposób Adolf Hitler doszedł do władzy?”; dr Maria Antosik-Piela, prof. Artur Markowski, prof. Paweł Skibiński wzięli udział w głównej dyskusji historyczna Festiwalu Nauki „Wspólnie czy obok siebie? Żydzi na ziemiach polskich i w Polsce w pierwszej połowie XX w.”

19-20 września zorganizowaliśmy VII Ogólnopolską Konferencję Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” zatytułowaną „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku”

21-22 września w Krakowie odbyło się współorganizowane przez nasz Wydział „Sympozjum Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam”

21-23 września współorganizowaliśmy w Niepołomicach konferencję naukową „Pola chwały”, zatytułowaną „The History of War and Environmental History – Interconnections and Entanglements”

26 września gościliśmy dr. Jacka Shlachtera z Los Alamos National Laboratory, który wygłosił wykład pt. „Jews in Theory. Jews at Los Alamos during the Manhattan Project”

27-29 września odbyły się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów

30 września podczas seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” wysłuchaliśmy referatu „…gdzie między Kaliczą Górą a przerzeczonemi dwoma łanami miejskimi własny termin miara sama pokaże. Próba rewizji spisu podatkowego i opisu przedmieść Lwowa przez Stanisława Anserina w latach 1607-08” który wygłosiła prof. Mariana Dolynska

 

PAŹDZIERNIK

Wraz z początkiem roku akademickiego 2023/2024 na naszym Wydziale zainicjowane zostały anglojęzyczne studia: „History of Ancient Mediterranean Civilizations”

W październiku ogłoszono wyniki konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego Wydziału (edycja jesienna 2023). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 140 567 zł

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ogłosił zwycięzców w programie Uniwersalia 2.2 (konkurs 12). Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt prof. Piotra Ugniewskiego „Pierwszy rozbiór Polski w twórczości Giacoma Casanovy. Edycja z komentarzem Turbolenze della Polonia“

3 października odbyła się uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 połączona ze ślubowaniem nowo przyjętych studentów

3 października ukazał się pierwszy odcinek nagrywanego na Wydziale podcastu „Historia i przyszłość” autorstwa Błażeja Brzostka, Macieja Łubieńskiego i Piotra M. Majewskiego

4 października uruchomiliśmy wydziałowy Common Room, czyli wspólną, studencko-doktorancko- pracowniczą przestrzeń socjalną, w której znalazły się mikrofalówki, czajniki, zastawa stołowa i przyjazna przestrzeń do spożycia posiłku

5 października odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym prof. Ewa Wipszycka wygłosiła referat „Co się zmieniło w monastycyzmie egipskim między czwartym wiekiem a początkiem ósmego”

6 października opublikowano w internecie pierwszy pełnometrażowy film na postawie m.in. „Żab” Arystofanesa, który w całości został nagrany w języku starogreckim. W jednej z głównych ról wystąpił nasz pracownik – Laurens van der Wiel

9 października miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym prof. Laszlo Tapolcai wygłosił wykład „Opis Polonii, Boemii i Scytii w dziełach Galla Anonima, Kosmasa i anonimowego notariusza króla Beli”

11 października miało miejsce zebranie Zespołu Edytorstwa Źródeł Historycznych, na którym dr hab. Bartłomiej Szleszyński wygłosił referat pt. „O możliwościach naukowego edytorstwa cyfrowego z wykorzystaniem standardu TEI”

12 października odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Lucy Grig wygłosiła referat „Representations of the emperor in late antique popular culture”

13 października odbyło się seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku”. Referat “Белз у другій половині XV–XVI стoлiтт: влада тa сoцiум” (“Bełz w drugiej połowie XV – XVI wieku: władza i społeczeństwo”) wygłosiła dr Bohdana Petryshak

13 października odbyło się seminarium doktorskie prof. prof. Marii Koczerskiej, Marka Janickiego i Piotra Węcowskiego, na którym referat pt. „Zapomniana kolekcja historyczna w XVI-wiecznym rękopisie Archiwum Państwowego we Wrocławiu” wygłosił mgr Tomasz Walczak (Instytut Historii PAN, Kraków; Szkoła Doktorska Anthropos IPAN)

13 października odbyło się Seminarium Historii Gender, na którym dr Michael Zok przedstawił referat „Every sperm is sacred. Seksualność jako przedmiot dyskursów irlandzkich i polskich po 1945 roku“. Komentarz wygłosiła dr Anna Dobrowolska

16-20 października odbyły się Humanistyczne Dni Kariery, których celem była pomoc w nawiązaniu kontaktów między wystawcami a studentkami i studentami, wkraczającymi na rynek pracy

19-20 października miała miejsce V Międzynarodowa Konferencja “Jagiellonowie i ich świat. Bogactwo i ubóstwo Jagiellonów”. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

19 października odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Lieve Van Hoof wygłosił referat „Libanius’ Oration for the Prisoners: A plea against social injustice”

19 października odbyło się spotkanie z cyklu „Cyfrowe czwartki”. Prelegentem był dr Jakub Kuna, który wygłosił wykład „Tysiąc historii na jednej mapie – HGIS Lublin, geoportal inny niż wszystkie”

19 października miało miejsce seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Global History & Anthropology. Wykład zatytułowany „Eurocentrism: What Is It? A Longue Durée Approach” wygłosił Alessandro Stanziani

23 października miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym dr Zoltan Gyalokay wygłosił wykład “Meandry ikonografii Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana w Europie Środkowej, 1444-1520”

26 października prof. Agnieszka Bartoszewicz wygłosiła referat “Chłopi i dokumenty w późnośredniowiecznym Królestwie Polskim” w ramach seminarium mediewistyczno-nowożytniczego Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego

26 października odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym prof. Jakub Urbanik wygłosił referat „On the function of the Petition of Dionysia (P. Oxy. II 237)”

27 października dzięki Centrum Wolontariatu UW mogliśmy wziąć udział w warsztatach o kontaktach międzykulturowych

30 października miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym prof. Błażej Brzostek wygłosił wykład „Kłopoty z historią kobiet”

LISTOPAD

W listopadzie zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Do Komitetu Nauk Historycznych PAN został wybrany prof. Łukasz Niesiołowski-Spano natomiast do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN wybrano: prof. prof. Ryszarda Kuleszę, Łukasza Niesiołowskiego- Spano, Marka Węcowskiego oraz Roberta Wiśniewskiego

6 listopada odbyła się konferencja naukowa „Białystok: historie żydowskie”

6 listopada miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym mgr Maciej Stachowicz wygłosił wykład „Dobre strony tyrana. Biała legenda Piotra Orseolo w źródłach węgierskich oraz Kronice polskiej Galla Anonima”

6-7 listopada odbyła się studencko-doktorancka międzynarodowa konferencja „Żydzi i ich nieżydowskie otoczenie. Strefy styku i obszary rozbieżności”

8 listopada rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka. Pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała p. Marta Pawlińska za pracę pt. „Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną. Obrazy męskości w pamiętnikach polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy”, napisaną pod opieką prof. ucz. Piotra M. Majewskiego

9 listopada miała miejsce popularnonaukowa konferencja pt. „Wolna elekcja – źrenica wolności czy decydujący błąd?”

9 listopada odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Mateusz Fafiński wygłosił referat „Monks or citizens: Monasticism and civic unrest in Edessa?”

10 listopada odbyło się Seminarium Historii Gender, na którym Marta Zagula przedstawiła referat pt. „Proszę sobie wyobrazić, kobiety w naszych wsiach i miastach chodzą w spodniach. Migracja, ubrania i tożsamość”, a prof. Ewelina Szpak wygłosiła komentarz

13 listopada organizatorzy III edycji konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z wykorzystaniem historii mówionej ogłosili wyniki. W kategorii “prace licencjackie” 1. miejsce zdobył
p. Maciej Zawistowski za pracę „Tożsamość na pograniczu. Historia mówiona wspólnoty potomków braci czeskich w okolicach Strzelina” napisaną pod opieką dr hab. Dobrochny Kałwy

13 listopada miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym prof. Sławomir Gawlas wygłosił wykład „Problem transformacji XII wieku w Polsce”

15 listopada odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień rektora, przyznawanych z okazji święta UW. Wyróżnieni zostali: dr Igor Chabrowski, prof. Grzegorz Pac, prof. Piotr Szlanta, prof. Marek Węcowski oraz prof. Marzena Zawanowska

16 listopada mogliśmy wziąć udział w spotkaniu z cyklu „Cyfrowe czwartki” pt. „Historia statystyką pisana. Budowa i analiza baz danych do badań nad historycznymi populacjami”. Prelegentami byli prof. Piotr Guzowski i dr Radosław Poniat

16 listopada odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Marta Szada wygłosiła referat „Priesthood, Christian discipline and orthodoxy in the Opus imperfectum in Matthaeum”

16-17 listopada współorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukową „Przyszłość i problemy edycji źródeł do historii XX wieku”

20 listopada miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym dr Bartłomiej Dźwigała wygłosił wykład „Druk, liturgia i krucjata na Mazowszu na przełomie XV i XVI w. Biskup płocki Erazm Ciołek i jego zainteresowanie dziejami krucjat”

21 listopada zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone pamięci prof. Jerzego Tomaszewskiego, podczas którego dr Magdalena Kozłowska wygłosiła wykład „(Re)konstrukcja orientalnego wizerunku: trasa koncertowa Brachy Zefiry w międzywojennej Polsce”

23 listopada odbyło się seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Global History & Anthropology. Wykład zatytułowany “On the Edges of Whiteness. Polish Refugees in British Colonial Africa during and after the Second World War” wygłosił Jochen Lingelbach

23 listopada miał miejsce wykład w ramach seminariów mediewistyczno-nowożytniczych Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego. Prof. Stanisław Rosik wygłosił referat: „Od Swarożyca do Trzygława. O przemianach religii społeczności słowiańskich nad Bałtykiem w X–XII w.”

23 listopada odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Julia Borczyńska, Karol Kłodziński i Mohammed Abid wygłosili referat: „Charakterystyka dotychczasowych odkryć epigraficznych z Mustis (Afryka Prokonsularna) ze szczególnym uwzględnieniem późnoantycznego carmen”

24 listopada dzięki społeczności studenckiej mieliśmy możliwość wzięcia udziału w oprowadzaniu z przewodnikiem po wystawie czasowej Muzeum Historii Polski “Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”

27 listopada miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym prof. Ryszard Kasperowicz wygłosił wykład „Jacoba Burckhardta uwagi o sztuce średniowiecza”

27 listopada odbyła się gala wręczenia nagród czternastej edycji konkursu „Książka historyczna roku” organizowanego przez IPN i Polskie Radio. Za najlepszą książkę naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX wieku uznano „Kościół wobec totalitaryzmów (1917–1989). Światowy Katolicyzm i doświadczenie Polaków” prof. Pawła Skibińskiego

29 listopada miało miejsce seminarium im. prof. Anny Żarnowskiej. Tematem spotkania była „Edukacja jako przestrzeń socjalizacji i kształtowania tożsamości jednostki – wiek XIX i XX”

29 listopada ogłoszono, że w XXIX edycji konkursu KLIO nagrodę I stopnia w kategorii monografia naukowa otrzymała dr Anna Dryblak za książkę „Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu”

29 listopada odbyły się warsztaty z praktycznego grawerunku inskrypcji w ramach konferencji organizowanej z projektu ERC STONE-MASTERS

30 listopada odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Michael Hahn wygłosił referat „Clerics at the hippodrome? Foucault’s heterotopia, spatial semantics, and the construction of norms in late antique church Communities”

30 listopada – 1 grudnia zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję z grantu ERC Stone Masters, dotyczącą metodologii badań warsztatowych pt. „Stonecutters and Mosaicists at Work: Identifying Craftspeople and Their Workshops Through the Lens of Epigraphy”

 

GRUDZIEŃ

Otrzymaliśmy wiadomość, że prof. Zofia Zielińska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo- badawczej oraz za popularyzowanie wiedzy historycznej

3 grudnia Stowarzyszenie Historyków Starożytności ogłosiło wyniki konkursu na najlepszą książkę dotyczącą tematyki historii starożytnej za rok 2022. Laureatem nagrody został prof. Ryszard Kulesza za publikację „Sparta: History, State and Society”

4 grudnia miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym odbyła się dyskusja wokół książki prof. Pawła Żmudzkiego „Dux fabulosus”. Referentami byli prof. prof. Sławomir Gawlas i Marcin Pauk

5 grudnia odbyły się VIII Warszawskie Syssitie – konferencja o starożytnej Sparcie

5-6 grudnia odbyły się spotkania informacyjne dla naszych studentów z KJD

6 grudnia organizatorzy konkursu im. Hanny Szwankowskiej ogłosili wyniki konkursu na najciekawsze książki historyczne dotyczące Warszawy „Varsaviana”. Wśród laureatów znalazł się prof. Tadeusz P. Rutkowski z książką “Dokumenty odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915–1919”

7 grudnia odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Ivan Foletti wygłosił referat „Experiencing the sacred in one’s own skin: images and liturgy in late antique Rome”

7-8 grudnia odbyły się warsztaty pt. “Places and locations. Historical research challenges for present- day digital disambiguations”

11 grudnia miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym mgr Joanna Szwed wygłosiła wykład „Nie pretenduję do bycia historykiem – George’a R.R. Martina gry z historią”

11-20 grudnia mogliśmy oglądać wystawę „Dwie wojny – jedno cierpienie” / Дві війни – одне страждання, przygotowanej przez Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi we współpracy z naszym Wydziałem

11-13 grudnia odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna studencka konferencja naukowa pt. „Kobiety i codzienność”

13 grudnia dr Aleksandra Kuligowska i dr inż. Marta Kuźma wygłosiły publiczny wykład pt. „Historia w świecie cyfrowym”

13 grudnia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Starczewskiego. Tytuł rozprawy: „Historia cyfrowa. Koncepcje, metody, instytucje”. Promotor: prof. Tomasz Kizwalter

14 grudnia odbyło się Warszawskie Seminarium Późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, na którym Eric Fournier wygłosił referat „Anticipating disaster: Honorius, forbearance and the limits of religious coercion in late Roman North Africa”

14 grudnia odbyło się spotkanie z cyklu „Cyfrowe czwartki”, związane z popularyzacją humanistyki cyfrowej pt. „Konopnicka odkryta na nowo, czyli jak stare zamienić w nowoczesne. Projekt Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – Konopnicka na Dobrej”. Prelegentami byli pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: Marta M. Kacprzak, Maria Fronczak, Łukasz Ratajczak

14 grudnia w ramach seminariów mediewistyczno-nowożytniczych Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego dr Cezary Kardasz wygłosił wykład “Rachunkowość miejska na południowym pobrzeżu Bałtyku w późnym średniowieczu. W stronę racjonalizacji zarządzania majątkiem komunalnym”

14 grudnia na seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Global History & Anthropology wykład zatytułowany “Colonial Connections, Postcolonial Insecurities: Polish Officers in British West Africa after 1941” wygłosił prof. Piotr Puchalski

15 grudnia odbyło się seminarium doktorskie prof. prof. Marii Koczerskiej, Marka Janickiego i Piotra Węcowskiego, na którym referat pt. “Humanistyczna lektura Długosza: przejątki z Leonarda Bruniego w „Rocznikach” Jana Długosza” wygłosił mgr Zdzisław Koczarski (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków)

15 grudnia miała miejsce debata pt. „Po co nam dziś Napoleon?” z udziałem prof. prof. Anny Barańskiej, Jarosława Czubatego, Artura Markowskiego oraz Dariusza Nawrota

18 grudnia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Brzezińskiego. Tytuł rozprawy: „Polska a Siedmiogród za panowania Izabeli Jagiellonki i Jana Zygmunta Zapolyi”, promotor: prof. Urszula Augustyniak

18 grudnia miało miejsce seminarium im. Henryka Samsonowicza, na którym mgr Grzegorz Garbuz wygłosił wykład „Antoni Rzymianin – eksłacinnik w średniowiecznym Nowogrodzie czy obiekt ideologicznej kreacji? O dacie i okolicznościach powstania hagiograficznej legendy”

19 grudnia poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu im. prof. Henryka Samsonowicza za publikacje książkowe z zakresu historii wydane w latach 2021-2022. W kategorii „edycja źródłowa” nagrodę główną zdobyła prof. Jolanta Sikorska-Kulesza; w kategorii „monografia naukowa” nagrody zdobyli: prof. Marek Węcowski (nagroda główna), dr Igor. I. Chabrowski, prof. Michał Leśniewski (nagrody drugiego stopnia ex aequo), dr Aleksandra Oniszczuk i prof. Grażyna Szelągowska (nagrody trzeciego stopnia ex aequo). Tego dnia – podczas spotkania świątecznego – odbyło się wręczenie nagród i pamiątkowych statuetek

19 grudnia Instytut Pokolenia ogłosił wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, społecznych lub zdrowotnych. Wśród nagrodzonych osób znalazła się p. Julia Ruszkiewicz, która napisała pracę licencjacką pod opieką dr hab. Dobrochny Kałwy

20 grudnia Zespół Edytorstwa Źródeł Historycznych zaprosił na spotkanie, na którym prof. Tadeusz P. Rutkowski wygłosił referat pt. „Listy z Rosji do rewizji: wokół edycji korespondencji Stanisława Kota z Moskwy i Bliskiego Wschodu (wrzesień 1941 – marzec 1943)”

21 grudnia Kapituła Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP wskazała najlepsze prace magisterskie z zakresu historii gospodarczo-społecznej. Wśród osób nagrodzonych znalazło się trzech naszych absolwentów: p. Karol Banach (nagroda główna, praca pod opieką prof. Grzegorza Myśliwskiego), p. Rafał Glanz (wyróżnienie, praca pod opieką prof. Michała Kopczyńskiego) i p. Maciej Waleszczyński (wyróżnienie, praca pod opieką prof. Marcina Zaremby)