We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa komisja wyborcza
 • Marek Stępień (przewodniczący)
 • Mikołaj Sankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • Michał Przygocki
 • Kalina Słaboszowska (przedstawicielka doktorantów)
 • Barbara Wagner

Zakres działania komisji określają postanowienia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
oraz decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Komisja oceniająca
 • Jolanta Choińska-Mika (przewodnicząca)
 • Grzegorz Bąbiak (Wydział Polonistyki)
 • Krystyna Stebnicka (zastępczyni przewodniczącej)
 • Grażyna Szelągowska
 • Andrzej Zakrzewski (Wydział Prawa i Administracji)
 • Tomasz Zarycki (Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca)
 • Paweł Żmudzki
Komisja ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni
 • Agnieszka Bartoszewicz
 • Michał Leśniewski
 • Adam Łajtar (Wydział Archeologii)
 • Katarzyna Mikulska (Wydział Neofilologii)
 • Grażyna Szelągowska (przewodnicząca)
Komisja finansowo-budżetowa

Członkowie komisji:

 • Alicja Kulecka
 • Michał Leśniewski
 • Mirosław Nagielski
 • Mikołaj Sankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • Aleksander Wolicki (przewodniczący)
 • przedstawiciel/-ka doktorantów – vacat

Do zakresu działania komisji należy:

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie polityki finansowej Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie finansowania badań naukowych
 • wyrażanie opinii na temat prowadzonych na Wydziale studiów płatnych, w tym liczby przyjmowanych kandydatów, wysokości opłat pobieranych od studentów
Komisja biblioteczna

Członkowie komisji:

  • Marek Janicki (przewodniczący)
  • Grzegorz Pac
  • Jolanta Sikorska-Kulesza
  • Kacper Pielat (przedstawiciel studentów)
  • Krystyna Stebnicka
  • Marek Węcowski
  • Tadeusz Rutkowski
  • przedstawiciel doktorantów – vacat

Do zakresu działania komisji należy:

 • określanie zasad gromadzenia zbiorów w Bibliotece Wydziału
 • opiniowanie projektu regulaminu Biblioteki Wydziału
 • proponowanie Radzie Wydziału składu komisji konkursowej do wyboru Kierownika Biblioteki
 • opracowanie ogłoszenia konkursowego i procedury wyboru Kierownika Biblioteki
 • wyrażanie opinii na temat struktury zatrudnienia pracowników w Bibliotece Wydziału
 • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących zasobu bibliotecznego Wydziału oraz współpracy z innymi podmiotami w zakresie gromadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych