We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dziekan i prodziekani

Dziekan
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, prof. ucz., e-mail: l.niesiolowski-spano@uw.edu.pl
zob. też sprawozdania dziekana
 

Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej)
dr hab. Aneta Pieniądz, e-mail: kjd.historia@uw.edu.pl

Prodziekan ds. finansów i badań naukowych
dr hab. Marzena Zawanowska, prof. ucz., e-mail: mzawanowska@uw.edu.pl

Kierownicy i opiekunowie studiów

Kierownik studiów magisterskich na kierunku historia (studia dzienne, I i II rok)
dr Piotr Okniński, e-mail: studia.mgr.historia@uw.edu.pl
Kierownik studiów licencjackich historii na kierunku historia
dr Jan Błachnio, e-mail: studia.lic.historia@uw.edu.pl
Kierownik studiów magisterskich na kierunku historia i kultura Żydów
Opiekun studiów magisterskich na kierunku historia i kultura Żydów

dr Maria Antosik-Piela, e-mail: opiekun.judaistyka@uw.edu.pl
Opiekun studiów licencjackich na kierunku historia i kultura Żydów
mgr Regina Gromacka, e-mail: r.gromacka@uw.edu.pl
Opiekun studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne, I rok)
dr Rafał Waszczuk, e-mail: opiekun.lic.historia@uw.edu.pl
Katarzyna Wagner Kierownik studiów zaocznych oraz podyplomowych
dr Katarzyna Wagner, e-mail: studia.zaoczne.historia@uw.edu.pl

 

Kierownicy zakładów

Zakład Historii Starożytnej Kierownik Zakładu Historii Starożytnej: dr hab. Krystyna Stebnicka, prof. ucz.
Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej
Telefon: 22 55 24 513 (p. 101), 22 55 24 514 (p. 102)
Zakład Historii Średniowiecznej Kierownik zakładu: dr hab. Grzegorz Myśliwski, prof. ucz.
Pracownicy Zakładu Historii Średniowiecznej
Telefon: 22 55 24 515 (p. 103), 22 55 24 516 (p. 104)
Zakład Historii Nowożytnej Kierownik Zakładu: dr hab. Urszula Kosińska, prof. ucz.
Pracownicy Zakładu Historii Nowożytnej
Telefon: 22 55 24 517, 22 55 24 524 (p. 113), 22 55 24 518 (p. 114)
Zakład Historii XIX wieku Kierownik zakładu: dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.
Pracownicy Zakładu Historii XIX wieku
Telefon: 22 55 24 519 (p. 111),22 55 24 520 (p. 112)
Zakład Historii XX w. Kierownik zakładu: dr hab. Dobrochna Kałwa
p.o. Kierownika do lutego 2024 prof. dr hab. Michał Leśniewski
Pracownicy Zakładu Historii XX w.
Telefon: 22 55 24 521 (p. 122), 22 55 24 523 (p. 124)
Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii Kierownik zakładu: prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
Pracownicy Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii
Telefon: 22 55 24 510 (p. 22), 22 55 24 511 (p. 23); e-mail: nph.ih@uw.edu.pl
Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii Kierownik zakładu: dr hab. Katarzyna Błachowska
Pracownicy Zakładu Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii
Strona www, e-mail: zdh.ih@uw.edu.pl
Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Kierownik zakładu: dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz.
w roku akad. 2023/23 p.o. kierownika dr Maria Antosik-Piela
Pracownicy Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza