We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna ma w swoich kompetencjach zapewnianie jakości kształcenia na UW oraz formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Skład Rady Dydaktycznej

Rada Dydaktyczna dla kierunków “Historia”, “Historia i kultura Żydów”, “History of Ancient Mediterranean Civilizations”
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
dr Agnieszka Janiak-Jasińska
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Piotr Kroll
dr Aleksandra Kuligowska
dr Marcin Matera (Wydział Archeologii)
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz.
dr hab. Maciej Mycielski
dr Paweł Nowakowski
dr Piotr Okniński
dr hab. Marek Pawełczak, prof. ucz. (wiceprzewodniczący)
dr hab. Aneta Pieniądz (przewodnicząca)
dr Monika Polit

Przedstawiciele studentów
Xiaowei Chen
Filip Grzębski
Krystian Kościug
Jakub Stanisław Szewczyk
Daniel Zaręba

Przedstawiciele doktorantów
vacat
vacat

Stali goście
dr Maria Antosik-Piela
dr Jan Błachnio
dr Katarzyna Wagner

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024:

  • 11 października 2023, godz. 13.30
  • 15 listopada 2023, godz. 13.30
  • 13 grudnia 2023, godz. 13.30
  • 17 stycznia 2024, godz. 13.30
  • 21 lutego 2024, godz. 13.30
  • 13 marca 2024, godz. 13.30
  • 10 kwietnia 2024, godz. 13.30
  • 15 maja 2024, godz. 13.30
  • 12 czerwca 2024, godz. 13.30
  • 11 września 2024, godz. 13.30

Ogólnouniwersytecki wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim