We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna ma w swoich kompetencjach zapewnianie jakości kształcenia na UW oraz formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Skład Rady Dydaktycznej

Rada Dydaktyczna dla kierunków „Historia” i „Historia i kultura Żydów”
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
dr Agnieszka Janiak-Jasińska
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Piotr Kroll
dr Aleksandra Kuligowska
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz.
dr hab. Maciej Mycielski
dr Paweł Nowakowski
dr Piotr Okniński
dr hab. Marek Pawełczak, prof. ucz. (wiceprzewodniczący)
dr hab. Aneta Pieniądz (przewodnicząca)
dr Monika Polit

Przedstawiciele studentów
Zuzanna Gontarczyk
Maciej Waleszczyński
vacat

Przedstawiciele doktorantów
mgr Tadeusz Mroziuk
vacat

Stali goście
dr Maria Antosik-Piela
dr Jan Błachnio
dr hab. Marek Stępień

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023:

  • 14 września 2022 r.
  • 19 października 2022 r.
  • 23 listopada 2022 r.
  • 14 grudnia 2022 r.
  • 18 stycznia 2023 r.
  • 8 lutego 2023 r.

Ogólnouniwersytecki wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim