We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna ma w swoich kompetencjach zapewnianie jakości kształcenia na UW oraz formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Skład Rady Dydaktycznej

Rada Dydaktyczna dla kierunków “Historia”, “Historia i kultura Żydów”, “History of Ancient Mediterranean Civilizations”
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
dr Agnieszka Janiak-Jasińska
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Piotr Kroll
dr Aleksandra Kuligowska
dr Marcin Matera (Wydział Archeologii)
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz.
dr hab. Maciej Mycielski
dr Paweł Nowakowski
dr Piotr Okniński
dr hab. Marek Pawełczak, prof. ucz. (wiceprzewodniczący)
dr hab. Aneta Pieniądz (przewodnicząca)
dr Monika Polit

Przedstawiciele studentów
Anna Justyna Darewska (kierunek historia i kultura Żydów)
Zuzanna Gontarczyk (kierunek historia)
Krystian Kościug (kierunek historia)
Daniel Zaręba (kierunek historia)

Przedstawiciele doktorantów
vacat
vacat

Stali goście
dr Maria Antosik-Piela
dr Jan Błachnio
dr Katarzyna Wagner

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024:

  • 11 października 2023, godz. 13.30
  • 15 listopada 2023, godz. 13.30
  • 13 grudnia 2023, godz. 13.30
  • 17 stycznia 2024, godz. 13.30
  • 21 lutego 2024, godz. 13.30
  • 13 marca 2024, godz. 13.30
  • 10 kwietnia 2024, godz. 13.30
  • 15 maja 2024, godz. 13.30
  • 12 czerwca 2024, godz. 13.30
  • 11 września 2024, godz. 13.30

Ogólnouniwersytecki wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim