We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Barbara Wagner

Biogram

Stopień doktora 1986, habilitacja 1996, tytuł profesora 2014 rok. Wcześniejsze publikacje pod nazwiskami: Bartosiewicz, Jakubowska. Zainteresowania badawcze: dydaktyka historii, historia najnowsza, historia historiografii. Krąg opisywanych problemów to: szkolna i pozaszkolna edukacja; dzieje edukacji historycznej; ideologia polityczna i historyczna; dzieje wsi i chłopów; dzieje ruchu ludowego, wolnomyślicielstwo, oświata wiejska.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Secularity in the New State: The Case of Poland, [w:] Freethinkers in Europe National and Transnational Secularities, 1789−1920s, red. Carolin Kosuch, Berlin 2020, s. 131 – 154.

  • Bezpośredni przekaz o życiu na kresach w II Rzeczypospolitej, [w:] (Nie)zależne państwo, społeczeństwo (Nie)zależna kultura i edukacja, red. Barbara Techmańska, Małgorzata Skotnicka-Palka, Kraków 2019, s. 41-52.

  • Turystyka sentymentalna – perspektywa zewnętrzna, [w:] Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Andrzej Stępnik, Dariusz Szewczuk, Lublin 2017, s.111-120.