We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. prof. ucz. Stefan Ciara

Biogram

Ur. 1949; magisterium na UW 1972, doktorat tamże 1986. Zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 1972-1973, w Archiwum Głównym Akt Dawnych 1973-1979, w Instytucie Historycznym UW od 1979 jako starszy asystent, adiunkt od 1987. W trakcie pracy w AGAD ukończone Studium Podyplomowe Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975-1976). W latach 1994-1999 p.o. Kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii. Staże zagraniczne: Wiedeń wrzesień 1992 i czerwiec 1994 (na zaproszenie Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut). Habilitacja w 2004 r. Od 2009 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliografia

Kariera rodu Wejherów 1560-1657, Warszawa 1980; Zbiór dokumentów papierowych w AGAD, “Archeion”, t.73, 1982, s. 82-99;

Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII w., Wrocław 1990;

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992 (współautorstwo);

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1998 (współautorstwo);

Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877-1918, Warszawa 2002, s.179;

Europejczyk w podróży 1850-1939, Warszawa 2010 (współred.)


Zakład NPH, Źródłoznawstwa i Metodologii