We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. prof. ucz. Tomasz Nałęcz

Biogram

Ur. 1949; magisterium na UW 1972, doktorat i habilitacja tamże 1977 i 1988. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1972 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny od 1992. Członek redakcji “Dziejów Najnowszych” 1988-1991.

Bibliografia

Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Warszawa – Wrocław 1984;

Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1986 (wspólnie z Darią Nałęcz, wyd. rosyjskie 1990, wyd. litewskie 1991);

Rządy Sejmu 1922-1926, Warszawa 1991;

Irredenta polska, Warszawa 1992;

Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921-1926, Warszawa 1994;

Historia XX wieku, Warszawa 2000


Zakład Historii XX wieku