We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Elżbieta Kwiecińska

Biogram

Ur. 1989 r. Pochodzi z Radości pod Warszawą. Ukończyła studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Warszawskim (2015) oraz uzyskała dwa magisteria z prawa i socjologii w ramach Kolegium MISH (2017). W marcu 2021 roku obroniła doktorat z historii na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji na temat koncepcji “misji cywilizacyjnej” jako transferu kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX wieku. Studiowała także na New York University pod kierunkiem Prof. Larry Wolffa (2017). Odbyła staże naukowe w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (2020) oraz we Lwowie w Centrum Historii Miejskiej (2020) i w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie w ramach grantu z Funduszu Wyszechradzkiego (2021). Zna kilka języków obcych: angielski, ukraiński, jidysz, rosyjski, niemiecki, włoski.

Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię i historię historiografii, a także historię intelektualną, kulturową i społeczną Polski, Ukrainy, Rosji oraz Żydów aszkenazyjskich w XIX-XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem procesów narodowościowych i studiów nad kolonializmem. W swoich badaniach przyjmuje perspektywę historii globalnej i transnarodowej.

Doktorat: A Civilizing Relay : the Concept of the “Civilizing Mission” as Cultural Transfer in East-Central Europe, 1815-1919, (Florence : European University Institute, 2021, EUI PhD theses, Department of History and Civilization). Abstrakt i spis treści

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe