We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Iga Adamczyk

Biogram

licencjat – edytorstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2021)
magister – humanistyka cyfrowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2023)

Wykonawca w grancie NPRH “Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa” (czerwiec 2021 – obecnie) Analityk danych w Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL (czerwiec 2022 – maj 2023) W obszarze moich zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim humanistyka cyfrowa oraz edytorstwo naukowe ze szczególnym uwzględnieniem edytorstwa cyfrowego. Interesuje mnie teoria oraz praktyka tworzenia wydań cyfrowych, zarówno dokumentacyjnych, jak i krytycznych. Interesują mnie różnice pomiędzy wydaniami tradycyjnymi a cyfrowymi, badanie możliwości przeniesienia problematyki edytorskiej na „język” cyfrowy oraz możliwości wyodrębniania i ponownego wykorzystania humanistycznych danych kontekstowych.

Moje dotychczasowe badania i prace obejmowały przede wszystkim wiek XIX. Interesuję się literaturą tego okresu, dziejami Towarzystwa Filomatów oraz historią i pracami członków tejże organizacji. Ponadto zajmuję się badaniem języka i cech fonetycznych charakterystycznych dla XIX w. oraz obszarów kresowych (również zagadnieniami modernizacji tychże cech). Zajmuję się w głównej mierze opracowywaniem i wydawaniem dokumentów historycznych i materiałów osobistych.