We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Jan Błachnio

Biogram

Urodzony w 1992 roku w Warszawie. Studia licencjackie (2011-2014) i magisterskie (2014-2016) odbył w Instytucie Historycznym UW. W latach 2016-2021 był uczestnikiem Wydziałowych Studiów Doktoranckich Wydziału Historii UW (od 2020 roku Wydziałowych Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW). W 2021 roku obronił pracę doktorską poświęconą austro-węgierskim służbom tyłowym w czasie kampanii karpackiej 1914-1915, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Szlanty. W swoich badaniach zajmuje się historią sportu, wojskowości oraz medycyny końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Zainteresowania: turystyka górska, hokej na lodzie, literatura podróżnicza i kryminalna.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Alkohol w cesarsko-królewskiej armii podczas kampanii karpackiej 1914-1915, [w:] Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Seria Homo Militas VII, Oświęcim 2018 , ss. 197-211.

  • Siła pociągowa armii. Konie i inne zwierzęta w wojsku austro-wegierskim w czasie kampanii karpackiej 1914-1915, [w:] „Przegląd Historyczny”, t. CX, z. 4, Warszawa 2019, ss. 671-690.

  • Rozpoznanie kawaleryjskie na lewym skrzydle wojsk austro-węgierskich w przededniu ofensywy wyprzedzającej (sierpień 1914 roku), [w:] Przekaz informacji o wojnie i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Seria Homo Militas VIII, Oświęcim 2019, ss. 225-246.

  • Koniec pewnej epoki w dziejach c.k. armii – dymisja Franza Conrada von Hötzendorfa ze stanowiska szefa austro-węgierskiego Sztabu Generalnego, [w:] 1917. Przełomowy rok Wielkiej Wojny?, red. J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2019, ss. 207-220.

  • Gotowość na nieprzewidywalne. Wyobrażenie na temat działań wojennych w górach w austro-węgierskich regulaminach wojskowych, [w:] Wojna i prawo. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Seria Homo Militas IX, Oświęcim 2020, ss. 209-222.