We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Akta skarbowe jako źródło do dziejów wojskowości staropolskiej za panowania Wazów (1587-1668)

Głównym celem naukowym projektu jest edycja akt skarbowo-wojskowych z okresu panowania Wazów w Rzeczypospolitej (1587-1668), dotyczących zarówno Korony, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są one zasadniczym materiałem źródłowym dla poznania liczebności i organizacji wojska koronnego i litewskiego, a ich ilość oraz stan zachowania odzwierciedlają poniekąd wzrost znaczenia armii w życiu publicznym Rzeczypospolitej. Akta te są powszechnie wykorzystywane przez historyków badających różne aspekty dawnej Rzeczpospolitej, niemniej nie doczekały się dotąd całościowego naukowego opracowania. Edycja tychże akt będzie spełnieniem bardzo ważnego postulatu badawczego, dającego historykom do ręki ważne źródło do dziejów nie tylko wojskowości staropolskiej, ale także państwa i społeczeństwa w różnych jego aspektach.

Grant NPRH; nr 0334/NPRH3/H11/82/2015; projekt na lata 2015-2020