We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Maciej Wzorek

Biogram

Ukończył studia historyczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007 roku. Specjalizacje zawodowe: archiwistyka i dokumentalistyka konserwatorska. Do 2014 r. pracował w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Od dziewięciu lat związany jest z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie koordynuje prace nad genealogiczną bazą danych portalu Wirtualny Sztetl oraz prowadzi kwerendy archiwalne. W obszarze jego zainteresowań badawczych leży wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w badaniach historycznych.