We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Magdalena Kozłowska

Biogram

Historyczka, kulturoznawczyni, tłumaczka. Absolwentka Instytutu Judaistyki UJ (2011) i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (2013). W 2015 obroniła doktorat na Wydziale Historii UJ (nominacja do nagrody im. Józefa Gierowskiego i Chonego Shmeruka). W latach 2015-2016 asystentka z doktoratem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Członkini zespołu redakcyjnego pisma “In Geveb” oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Publikowała m. in. w “Cwiszn”, “Midraszu”, “Znaku” i “Kulturze Liberalnej”.

Zajmuje się historią społeczną Żydów przede wszystkim okresu dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie prowadzi badania nad obrazem Żydów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • “In Sunshine and Joy”? The Story of Medem Sanatorium in Miedzeszyn, “East European Politics and Societies” 28 (2014), 49-62

  • Wandering Jews: camping culture and Jewish socialist youth in interwar Poland, “Jewish Culture and History” 16 (2015), 242-253

  • East sees east: the image of Jews from Islamic countries in the Jewish discourse of interwar Poland, “Middle Eastern Studies” 54 (2018), 114-127

  • “Did You Teach Us to Do Otherwise?”: Young Women in the Tsukunft Youth Movement in Interwar Poland and Their Role Models, “Aspasia” 14 (2020), 57-77

Projekty naukowe