We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Marian Dygo

Biogram

Doktor 1983, doktor hab. 1992. Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna Polski i powszechna ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej, gospodarczej i ustroju.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Czy istniał feudalizm w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu?, „Kwartalnik Historyczny” 120, 2013, 4, s. 667-717.

  • Wschód i Zachód: gospodarka Europy w XIV-XV wieku, w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. S. Gawlas, Warszawa 2006, s. 117-194 .

  • Capitulare de villis and the Bible. On the Economic Programme of Charlemagne, „Acta Poloniae Historica”, 80, 1999, s. 5-14.

  • Was There an Economic Crisis in Late Medieval Poland?, „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” 77, 1990, 3, s. 305-322.