We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Mateusz Kusio

Biogram

2015 – licencjat z filozofii i teologii (Uniwersytet Oksfordzki); 2017 – magisterium z teologii (Uniwersytet Oksfordzki); 2019 – doktorat z teologii (Uniwersytet Oksfordzki) 2020-22 – stypendium Alexander-von-Humboldt Stiftung na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (projekt: przygotowanie wydania krytycznego, angielskiego tłumaczenia i komentarza do poezji Kommodiana; pod opieką prof. Christopha Markschiesa) Zainteresowania: historia wczesnego chrześcijaństwa i starożytnego judaizmu; biblistyka; literatura apokryficzna; apokaliptyka i eschatologia; socjologia religii; starożytny Rzym okresy pryncypatu

Najważniejsze artykuły naukowe

  • “‘To Become Like His Brothers’ – Divine Sonship and Brotherhood in Hebrews” [w:] G. Allen, K. Akagi, P. Sloan, M. Nevander (red.), Son of God: Divine Sonship in Jewish and Christian Antiquity. University Park, PA: Eisenbrauns, 2019 (str. 171–187). https://doi.org/10.5325/j.ctv14gpcwm.15

  • “The Origin of Beliar in Sibylline Oracle 3.63: A New Proposal.” Journal for the Study of the Pseudepigrapha 29.3 (2020): 168–184. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0951820720902124

  • The Antichrist Tradition in Antiquity. Antimessianism in Second Temple and Early Christian Literature. WUNT II/532. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020. https://www.mohrsiebeck.com/en/book/the-antichrist-tradition-in-antiquity-9783161593468

  • “Kolorystyka biblijna i metafory ucieleśnione na przykładzie czerni w Pieśni nad Pieśniami 1,5–6 i jej wczesnej recepcji” [w:] M. Hetmański, A. Zykubek (red), Metafory ucieleśnione. Lublin: Academicon, 2021 (str. 145–165). https://doi.org/10.52097/10.52097/acapress.9788362475810.145-165

  • “Apocalypse on the Mount: The Relationship Between Matthew 5:18 and 27:45, 51b”. The Biblical Annals 11.1 (2021): 79–97. https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/11187