We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Mirosław Nagielski

Biogram

Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończone w 1976; doktorat w 1982, habilitacja w 1995; tytuł profesora w 2012. Specjalizuje się w biografistyce wojskowej, historii Polski i powszechnej XVI-XVII wieku, historii wojskowosci , dziejach parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej XVII wieku oraz dziejach Kozaczyzny zaporoskiej XVI-XVII wieku. W latach 2002-2008 z-ca dyrektora ds.ogólnych Instytutu Historycznego; w latach 2008-2016 prodziekan ds.finansów i badań naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Najważniejsze publikacje