We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Olga Gaidai

Biogram

W 1993 roku ukończyłam z wyróżnieniem Państwowy Instytut Pedagogiczny w Mikołajowie – historyk, nauczyciel historii i prawa.
W latach 1995-1998 studiowałam w Podyplomowej Szkole Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Mikołajowie na Wydziale Historii Ukrainy.
W latach 2012-2015 – studia doktorskie na Narodowym Uniwersytecie Piotra Mohyły.
Doktorat nauk historycznych (2006), temat: „Ruch społeczeństwa ukraińskiego na rzecz powszechnego szkolnictwa podstawowego: koniec XIX wieku – początek 1917” w specjalności 07.00.01 – Historia Ukrainy, Odeski Uniwersytet Narodowy.
Docent historii powszechnej (2011).

1 września 2007 r. zostałam przyjęta na Wydział Historii Powszechnej Narodowego Uniwersytetu im. Piotra Mohyły. W latach 2007-2012 pełniłam funkcję prodziekana Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Piotra Mohyły. W latach 2012-2015 odbyłam studia doktorskie. Od 2015 do chwili obecnej jestem docentem historii powszechnej, a także zastępcą dyrektora Ukraińsko-Polskiego Instytutu Badawczego na Uniwersytecie Narodowym Piotra Mohyły.

Оpis zainteresowań badawczych: historia XIX wieku, muzeoznawstwo, historia i kultura Ukrainy, antropologia społeczna, historia wychowania, historia nauki i techniki.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Приватна колекція П.І. Харитоненка(друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 2 (22). Т. 1. 2018. С. 47-52 / link

  • Provincial aristocratic manors of Mykolaiv region.//Danubius, XXXVІІІ, Supliment, 80 Years of Higher Educationin Southern Bessarabia. Tradition, CultureandEducation. Galaţi, 2020. Р. 47-66. (SCOPUS) / link

  • Representatives of the sugar industry of the Russian empire at the world’s fair in Paris in 1900// History of Science and Technology, 2021, 11(1), стр. 150–170.
    (SCOPUS) / link

  • Occurrence and fighting of infectious diseases in the Polish territories in 1807 | Wystȩpowanie i zwalczanie chorób zakaźnych na ziemiach polskich w 1807 roku// Przeglad Nauk Historycznych, 2021, 20(1), р. 321–341. (SCOPUS) (współautor: T. Srogosz) / link

  • Донька польського купця, дружина українського цукрозаводчика// Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. Випуск 21. С. 12-20 / link