We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Piotr Węcowski

Biogram

Ur. 1972, magisterium 1997, doktorat 2004, habilitacja 2015, profesor UW 2021. Współredaktor naczelny czasopisma „Studia Źródłoznawcze”. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Historii (oddział warszawski PTH), prezes Zarządu Fundacji Naukowej im. A. Gieysztora; przewodniczący I Komitetu Okręgowego w Warszawie Olimpiady Historycznej. Członek: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zarządu Głównego Olimpiady Historycznej, Komisji Nauk Pomocniczych i Edytorstwa Komitetu Nauk Historyczny PAN, Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, Zespołu do Badań nad Dworami i Elitami Władzy (IH PAN), Rady Naukowej Centrum Studiów Mediewistycznych (KUL), Rady Naukowej IH PAN, Towarzystwa Miłośników Historii, Towarzystwa Historiograficznego. Członek zagraniczny (Corresponding Fellow) Centrum medievistických studií (Praha); członek zagraniczny Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku (Historicky ústav Akademie Ved Ceske Republiky). Zainteresowania badawcze: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii, historia historiografii XIX-XX w. Hobby: lektura kryminałów, wędrówki po górach, sen.

Najważniejsze publikacje