We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza

Autorzy:

Piotr Węcowski

Publikacja Piotra Węcowskiego poświęcona jest późnośredniowiecznym wyobrażeniom na temat Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W pierwszej części książki autor omówił źródła i transmisję pamięci historycznej, wskazując nie tylko na źródła pisane, lecz także ikonograficzne, materialne i niematerialne znaki pamięci oraz na przekaz ustny. W części drugiej przedstawił treść późnośredniowiecznej pamięci historycznej, m.in. opowieści o chrzcie Mieszka I, początkach polskiej organizacji kościelnej, działalności św. Wojciecha w Polsce i zjeździe gnieźnieńskim. Poza źródłami historiograficznymi P. Węcowski wykorzystał liczne utwory hagiograficzne oraz liturgiczne, np. sekwencje i hymny, gdyż jego zdaniem to właśnie hagiografia i liturgia były w późnym średniowieczu najbardziej popularnym źródłem informacji o dawnych czasach. Autor nie tylko nowatorsko analizuje  tytułowe zagadnienie, lecz także zastanawia się, na ile w mediewistyce można aplikować współczesne modele badań pamięci społecznej.

seria: Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2

Societas Vistulana: Kraków 2014

ss. 456

ISBN: 978-83-61033-75-2