We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Marxismus a medievistika. Společné osudy?

Autorzy:

Piotr Węcowski, Martin Nodl (red.)

Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako interpretačního přístupu. Vedle toho autoři na konkrétních příkladech ukazují, jakým způsobem se medievisté vyrovnávali s marxismem jako metodologií sociálních věd v bádání historickém, archeologickém i uměnovědném. Komparativně zaměřené příspěvky se snaží vysvětlit, v čem se recepce marxismu v Československu a Polsku lišily, stejně jako ukázat, jak marxismus postupně ztrácel stranickou závaznost na úkor metodologického pluralismu.

Colloquia mediaevalia Pragensia, 22

Wyd.: Filosofia: Praha 2020

ss. 243

ISBN: 978-80-7007-647-7