We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Andrzej Chojnowski

Biogram

Absolwent Instytutu Historycznego UW I969, doktorat i habilitacja tamże 1976 i 1985, profesura tytularna tamże 2003. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1969 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, docent; profesor nadzwyczajny od 1991. Kierownik Studium Zaocznego Historii w Instytucie Historycznym UW 1988-1993, przewodniczący Rady Naukowej Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego 1991-1997, przewodniczący Rady Naukowej IH UW 1999-2002. Visiting scholar: Piłsudski Institute of America (New York) 1980, Institute for Polish- Jewish Studies in Oxford 1987, University of Alberta 1993; visiting professor: The Manitoba University, Winnipeg 1993. Redaktor Niezależnego Wydawnictwa “Krąg” 1982-1984; członek Rady programowej rocznika Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies od 1986; członek zespołu: miesięcznik “Res Publika” 1987-1992, miesięcznik “Nowa Res Publika” 1993-2006, członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego od 2005, członek Rady Muzeum Historii Polski 2006-2011. członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 2007-2011. Członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej od 2011. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN od 2015.

 

Bibliografia

Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Ossolineum, Wrocław 1979; Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Ossolineum, Wrocław 1986; Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, Ossolineum, Wrocław 1992, (współautorstwo i współredakcja);Ukraina, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1997; Tadeusz Hołówko o demokracji, polityce i moralności życia publicznego. Wstęp, wybór i opracowanie Andrzej Chojnowski. Redaktor naukowy Michał Śliwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999; Izrael, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2001, 2003 (współautorstwo z Jerzym Tomaszewskim); Ukraina, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006 (współautorstwo z Janem Jackiem Bruskim).