We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz

Biogram

Ur. 1939; magisterium z historii na UW 1961, absolutorium z archeologii 1965, doktorat i habilitacja z historii tamże 1971 i 1979, profesor nadzwyczajny 1992, zwyczajny 1995. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1961 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, doktorant, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny od 1995. Sekretarz naukowy Instytutu Historycznego UW 1972-1975, członek: Komisji Geografii Historycznej PAN 1973 – 1992, Redakcji rocznika „Ziemia” 1979-1987, Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej 1984 – 2004, Komisji Ekologii Człowieka PAN 1988-1995, Komisji Numizmatycznej PAN od 1989, Zespołu Historycznego przy Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach od 1991, Rady Naukowej przy „Roczniku Tatarów Polskich” od 1993, Komisji Orientalistycznej PAN 1999 – 2005, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, 1994 – 2021.