We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Radosław Miśkiewicz

Biogram

Urodzony w 1997 r. Absolwent – w ramach Kolegium MISH UW – studiów historycznych (licencjat z wyróżnieniem w 2019 r. oraz magisterium z wyróżnieniem w 2021 r. pod kierunkiem dr. hab., prof. ucz. Marka Węcowskiego) oraz studiów prawniczych (magisterium z wyróżnieniem w 2021 r. pod kierunkiem dr. hab., prof. ucz. Jakuba Urbanika).

Zainteresowania badawcze: historia starożytnej Grecji ze szczególnym uwzględnieniem historii i aksjologii prawa oraz demokracji w kontekście społecznym, kulturowym i intelektualnym.

Tytuł rozprawy

Kontekst intelektualny rewizji praw w Atenach pod koniec V w. p.n.e.
Współpromtor pracy:  dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Miśkiewicz, R. “Stasis in Corcyra: Who Was Fighting There?”. Classica Cracoviensia, vol. 23, Aug. 2021, pp. 55–75, doi:10.12797/CC.23.2020.23.03.

Projekty naukowe