We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Romuald Turkowski

Biogram

Ur. 1951. Magisterium: 1974 r w Instytucie Historycznym UW; Doktorat: 1981; Habilitacja: 1992; Profesor nauk Humanistycznych: 2002, profesor zwyczajny od 2007.

Członek Rady Naukowej IH UW i Rady Wydziału Historycznego UW (od 1993 ), sekretarz naukowy IH UW 1981-1985, zastępca sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UW (1981-1983), Kierownik Studium Wieczorowego i Podyplomowego IH UW (1993-2005), Kierownik Studium Wieczorowego ,Zaocznego i Podyplomowego (2005-2008), członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2005-2010), członek Kolegium Redakcyjnego ,,Przeglądu Humanistycznego” (1995-2010), członek Kolegium Redakcyjnego Roczników Dziejów Ruchu Ludowego (od 2001), członek Kolegium Redakcyjnego ,,Roczników Historycznych” Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (od 2012 r), członek Kolegium Redakcyjnego ,,Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej” (1997-2003), członek Rady Naukowej Rocznika ,,Rossyjskie i Sławianskije Issliedowanija” (Mińsk) (od 2008), członek Rady Programowej Rocznika ,, Materiały do Historii Wojskowości ,(od 2004), członek Prezydium Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo -Kulturalnego (od 2000 r).

Najważniejsze publikacje