We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Ryszard Kulesza

Biogram

Magisterium na UW 1980, doktorat i habilitacja tamże 1987 i 1998. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1980 kolejno jako doktorant, asystent, starszy asystent, adiunkt od 1988, profesor UW od 1999, tytuł profesora 2020.

Najważniejsze publikacje