We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Samir Saadi

Biogram

Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie Historia. Jest uczestnikiem w międzynarodowego projektu badawczego „ Emigracja Żydów do Ameryki Łacińskiej” w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Obszary zainteresowań naukowych: historia mniejszości narodowe, w szczególności mniejszość żydowska, wydarzenia kulturalno-edukacyjne, działania międzykulturowe.

Tytuł rozprawy

Comparing Jewish Emigrations from Europe to Israel: Poland and France 1945-1989

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Imigranci syryjsko-libańscy w Brazylii i Argentynie między społeczeństwem przyjmującym a ojczyzną od końca XIX wieku do 1939 roku (tyt. oryg. : Syrian-Lebanese immigrants in Brazil and Argentina between Host Society and Homeland from the end of the 19th century to 1939) [w druku].

    Artykuły zostanie wydany w publikacji zbiorowej pod (roboczym) tytułem : Emigracja Żydów polskich do Ameryki Łacińskiej pod redakcją A. Grabski, U. Ługowska

     

  • Emigracja Żydów marokańskich do Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku (tyt. oryg. The Moroccan Jewish Emigration to Latin America in the Late 19th- and Early 20th- Century) [w druku].

    Artykuły zostanie wydany w publikacji zbiorowej pod (roboczym) tytułem : Emigracja Żydów polskich do Ameryki Łacińskiej pod redakcją A. Grabski, U. Ługowska