We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Tomasz Kizwalter

Biogram

Doktorat – 1983,
habilitacja – 1990,
tytuł profesora – 2000.

Historia idei i zbiorowych wyobrażeń w XIX i XX wieku, w tym zwłaszcza problematyka modernizacji i procesów narodowotwórczych.

Lista publikacji.

Najważniejsze publikacje