We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Zbigniew Hundert

Biogram

Zbigniew Hundert (ur. w 1986 r. w Warszawie) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii ( 2 lipca 2014). Kustosz w Dziale Projektów Naukowych i Muzealnych Ośrodku Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, a także adiunkt badawczy na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor dwóch monografii książkowych i ponad stu innych publikacji. Związany z warszawskim ośrodkiem historyków epoki nowożytnej. Zajmuje się historią polityczną, wojskową oraz ekonomiczną Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem roli wojska w życiu publicznym, patronatem wojskowym i polityką kadrową, życiem sejmikowym i dziejami Mazowsza w dobie panowania Jana III.

 

Edycja diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1673-1685), cz. IV-VII

STRONA WWW
PROFIL NA FACEBOOKU

Najważniejsze artykuły naukowe