We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Profesorowie wizytujący 4EU+ – nabór wniosków

Europejski Sojusz Uniwersytetów 4EU+ zaprasza do składania wniosków w programie 4EU+ Visiting Professorships.

Program ten ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry akademickiej na 8 uniwersytetach członkowskich sojuszu 4EU+. Działania mogą koncentrować się na dydaktyce, badaniach a także na rozpowszechnianiu wyników własnych badań w sektorze pozaakademickim.

 

  1. Cel: Program Visiting Professorships programu 4EU+ ma na celu wspieranie współpracy w zakresie dydaktyki i nauki między uniwersytetami wchodzącymi w skład programu.  Chodzi o wzajemne wymienienie się wiedzą i umiejętnościami kadry akademickiej.
  1. Działania: Program Visiting Professorships  zakłada udział w wspólnych projektach badawczych i/lub edukacyjnych między kadrą przyjeżdżającą i przyjmującą. Działania obejmują m.in. wykłady, seminaria, prace laboratoryjne, udział w opracowywaniu modułów edukacyjnych, rozwijanie infrastruktury badawczej, organizację konferencji i seminarów.
  1. Zasady: Profesor wizytujący spędzi minimum 2, a maksimum 3 miesiące na uniwersytecie przyjmującym (pobyt może być podzielony na kilka okresów w ciągu roku akademickiego, ale finansowana będzie tylko jedna podróż). Program zakłada fizyczną obecność profesora, choć możliwe jest uzupełnienie pracy poprzez działania onlinowe.
  1. Warunki uczestnictwa: Profesor wizytujący musi być pracownikiem jednego z uniwersytetów członkowskich 4EU+. Wnioski przyjmowane są od pracowników uniwersytetów z różnych dziedzin naukowych, zgodnych z zakresem tematycznym Flagships 4EU+.
  1. Finansowanie: Profesor wizytujący otrzymuje wynagrodzenie od macierzystego uniwersytetu, a także ryczałt pokrywający koszty zakwaterowania i utrzymania, oraz jednorazowy zwrot kosztów podróży. Wysokość ryczałtu zależy od kraju, do którego odbywa się podróż.
  1. Aplikacja: Aplikacje można składać od 4 marca do 20 maja 2024 roku. Wymagane dokumenty to wypełniony formularz aplikacyjny, CV, krótka prezentacja osobista, list potwierdzający zgodę macierzystego uniwersytetu i list potwierdzający chęc przyjęcia badacza od uniwersytetu przyjmującego.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem.