We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Historia gender jako przedmiot wiedzy. Teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłością kobiet na tle międzynarodowym.

Zespół:
dr hab. Barbara Klich-Kluczewska
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
mgr Anna Dobrowolska

Celem projektu było stworzenie nowych narzędzi interpretacyjnych i kategorii metodologicznych przydatnych w badaniach nad historią kobiet i historią analizowaną w perspektywie płci kulturowej. Procedura badawcza składała się z trzech powiązanych etapów:

  1. metodologicznej analizy dorobku historiograficznego dziejów kobiet i historii gender w XX wieku (w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej), w kontekście dominujących nurtów badawczych w światowej humanistyce;
  2. badań empirycznych wpisujących się koncepcję dyskursywnego rozproszenia problematyki badań – zróżnicowania problematyki badań zintegrowanych założeniem metodologicznym o historyczności i lokalności porządku płci. W polu badań znalazły się m.in. strategie emancypacyjnych kobiet wiejskich w Drugiej Rzeczypospolitej, zarządzanie codziennością w czasach kryzysu ekonomicznego w Polsce lat 80. XX wieku, wpływ doświadczenia biograficznego badaczek na rozwój nauk socjologicznych, rola wiedzy eksperckiej w kształtowaniu porządku społecznego w latach 60., biopolityka i translacja kulturowa, fenomen polskiej herstorii po 2001 roku.
  3. stworzenia katalogu kategorii analitycznych (m.in. podwójne doświadczenie intelektualne, krytyczny feminizm, herstoria mówiona, mulier rustica) i propozycji kategorii opisujących złożony proces i różne rodzaje emancypacji: selektywnej, domowej, zagrodowej, wykluczającej, spóźnionej.

Spotkania naukowe organizowane w trakcie trwania projektu przekształciły się z czasem w Seminarium Historii Gender, na którym co miesiąc spotykają się interdyscyplinarne i międzynarodowe grono badaczek i badaczy zajmujących się przeszłością w kontekście porządku płci.