We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Łupy wojenne. Szwedzkie grabieże Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.

Celem projektu „Łupy wojenne. Szwedzkie grabieże Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.” jest opracowanie katalogów online i książkowego łupów wojennych i trofeów, znajdujących się w zbiorach publicznych instytucji kultury w Sztokholmie i Uppsali, zrabowanych podczas „potopu” i Wielkiej Wojny Północnej. Równolegle zostaną przeprowadzane szczegółowe kwerendy w szwedzkich archiwach oraz w muzeach w celu zebrania źródeł dotyczących organizacji rabunków na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tras wywozu obiektów, miejsc ich przechowywania poza stolicą Szwecji oraz przygotowanie dokumentacji – naukowej i fotograficznej – zidentyfikowanych łupów wojennych na potrzeby powstania katalogu oraz dalszego rozszerzania bazy.