We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Stypendium Marie Skłodowska-Curie Actions

Dr Mariana Bodnaruk otrzymał_ stypendium “Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships” na realizację projektu Mapowanie centralnej administracji w późnym Cesarstwie Rzymskim: Wizerunek epigraficzny a sieci elit biurokracji pałacowej.

Opiekunem stażu podoktorskiego jest dr Paweł Nowakowski, który liczy, że badania przyczynią się do rozwoju studiów epigraficznych, których duża część jest realizowana przez dr. Nowakowskiego w ramach grantu ERC „Stone Masters”.

Badacz_ ma zamiar badać mobilność elit w późnym Cesarstwie Rzymskim. Dr Bodnaruk chce odpowiedzieć na pytanie, jak elity późnego Cesarstwa Rzymskiego budowały i utrzymywały instytucje łączące w całość wiele ludów i kultur – strukturę, w której można dostrzec pewne podobieństwa do powstałej wiele wieków później Unii Europejskiej mimo oczywistych, a czasem drastycznych różnic.

Badania mają też przynieść odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do powstania sieci mobilności biurokratycznej i jak – pomimo różnic regionalnych – urzędnicy byli w stanie zbudować i utrzymać ponadregionalne ramy instytucjonalne.

Dr Mariana Bodnaruk wykorzysta założenia i zdobycze humanistyki cyfrowej. Planuje m.in. stworzyć cyfrową mapę do wizualizacji sieci elit Cesarstwa. Praca będzie stanowić wkład w rozwój metod stosowanych w badaniach epigraficznych.

Projekt rozpocznie się w 2025 r.