We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki głosowania indykacyjnego na dziekana Wydziału Historii UW

Informacja
o wynikach głosowania indykacyjnego w wyborach kandydata
na dziekana Wydziału Historii UW
w kadencji 2024 – 2028

1. Głosowanie indykacyjne w wyborach na kandydata na dziekana Wydziału Historii w kadencji 2024-2028 z dnia 22.04.2024 r. jest ważne.

2. W głosowaniu wzięło udział 70 elektorów wydziałowych.

3. Ogółem w głosowaniu indykacyjnym zgłoszono 22 kandydatury, z których 3 uzyskały wymagane minimum czyli „co najmniej 10% wszystkich głosów” (czyli co najmniej 7 głosów). Są to w kolejności liczby uzyskanych głosów:

    • dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. UW – 58 głosów
    • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – 8 głosów
    • prof. dr hab. Michał Leśniewski – 7 głosów

4. Wszyscy wymienieni kandydaci, po złożeniu przez nich oświadczenia o zgodzie na kandydowanie (najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00), przechodzą do drugiej tury wyborów – głosowania ostatecznego, wyłaniającego dziekana.

W imieniu WKW WH UW
dr hab. Marek Stępień
przewodniczący WKW WH UW


Najpóźniej do 6 maja 2024 r. WKW opublikuje ogłoszenie o wyborach ostatecznych, wraz z podaniem uwzględnionych w nich kandydatur. Głosowanie ostateczne, mające wyłonić dziekana Wydziału Historii UW, odbędzie się 13 maja 2024 r.