We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów UW i do Rady Wydziału WH

Informacja o wynikach wyborów
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu
oraz do Rady Wydziału WH UW
w kadencji 2024 – 2028

1. Wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz do Rady Wydziału WH UW z dnia 31.01.2024 r. są ważne.

2. Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego wybrane zostały następujące osoby (w kolejności uzyskanych głosów):

kuria profesorów i profesorów uczelni = 6 mandatów

   1. prof. dr hab. Jarosław Czubaty
   2. dr hab. prof. ucz. Piotr Maciej Majewski
   3. dr hab. prof. ucz. Łukasz Niesiołowski-Spanò
   4. prof. dr hab. Robert Wiśniewski
   5. prof. dr hab. Michał Filip Leśniewski
   6. dr hab. prof. ucz. Marek Węcowski

kuria doktorów habilitowanych = 1 mandat

   1. dr hab. Maciej Mycielski

kuria innych nauczycieli akademickich = 2 mandaty

   1. dr Jerzy Szafranowski
   2. dr Katarzyna Wagner

kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = 1 mandat

   1. mgr Agata Ignatowicz-Bocian

 

3. Do Rady Wydziału WH UW wybrane zostały następujące osoby (w kolejności uzyskanych głosów):

kuria innych nauczycieli akademickich = 10 mandatów

   1. dr Paweł Nowakowski
   2. dr Piotr Kroll
   3. dr Jerzy Szafranowski
   4. dr Julia Doroszewska

kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = 5 mandatów

   1. mgr Ewa Szutkowska
   2. mgr Ulyana Sharpe
   3. mgr Aleksandra Anna Gajewska

4. Wybory do Rady Wydziału WH UW będą kontynuowane w najbliższym czasie w formie głosowań dodatkowych nad kandydaturami, które nie uzyskały bezwzględnej większości głosów.

5. Po zakończeniu realizacji p. 3, zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym czasie wybory uzupełniające do Rady Wydziału WH UW.

6. Z uwagi na wymóg obsadzenia wszystkich mandatów WKW apeluje o zgłaszanie się kandydatów oraz ich dalszy skuteczny wybór przez uprawnionych wyborców, aby nie czekały nas wybory permanentne.

W imieniu WKW WH UW
dr hab. Marek Stępień
przewodniczący WKW WH UW