We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA SĄ PROWADZONE W TRYBIE DZIENNYM I ZAOCZNYM


Program i plan studiów magisterskich

Studia II stopnia – dzienne Studia II stopnia – zaoczne
Od roku 2019/2020 na Wydziale Historii UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia [czytaj więcej]


Ważne dokumenty: oświadczenie opiekuna naukowego(program od roku 2019/2020) zasady indywidualnej opieki naukowej(program od roku 2019/2020), formularz indywidualnego planu studiów

Kalendarz studenta I roku studiów magisterskich Historia (program od roku 2019/2020)


Od roku 2019/2020 w WH UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia. Projekt zmian w programie finansowany jest ze środków „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 

 

 

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż Historia i rozpoczęły studia w 2019/2020 zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 60h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH, ćwiczenia z wybranej epoki. Muszą zdać także egzamin typu B z wybranej epoki.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż Historia i rozpoczęły studia przed 2019/2020 zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 90h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH, ćwiczenia z NPH oraz egzamin z epoki na poziomie B.


Siatka zajęć

Studia II stopnia – dzienne Studia II stopnia – zaoczne
Pod tym linkiem znajdą Państwo aktualne siatki zajęć w systemie USOS

 

BLOKI TEMATYCZNE (dotyczy wyłącznie studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020)

Od roku 2019/2020 bloki tematyczne będą wygaszane w związku z wprowadzaniem przemodelowanego programu studiów II stopnia. Studenci II roku mogą ukończyć wybrane bloki zgodnie z programem obowiązującym w chwili rozpoczęcia przez nich studiów (przed 2019/2020 r.). Część przedmiotów z bloków zostanie utrzymana w następnych latach jako przedmioty do wyboru w ramach grup przedmiotów.

Wydział oferuje studentom następujące bloki tematyczne:

Świat starożytny (koordynator: dr hab. Paweł Janiszewski), Cywilizacja Europy średniowiecznej (koordynator: dr hab. Jerzy Pysiak), Świat nowożytny (koordynator: prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk), Historia społeczna XIX i XX wieku (koordynator: dr Dobrochna Kałwa), Historia gospodarcza (koordynator: dr hab. Grzegorz Myśliwski), Historia wojskowości (koordynator: prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dr hab. Konrad Bobiatyński), Historia Kościołów chrześcijańskich (koordynator: dr hab. Krzysztof Skwierczyński), Historia i kultura Żydów w Polsce (koordynator: dr hab. Anna Michałowska), Historia Rosji  program obowiązujący od 1.10.2016 r.; program obowiązujący od 1.10.2014 r.(koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska), Historia ustroju i form politycznych – studia zaoczne II stopnia, Społeczeństwa w dobie przemian – studia zaoczne II stopnia


Rejestracje na zajęcia

Praca magisterska

Informacje o zasadach i technikaliach pisania pracach zaliczeniowych, rocznych i dyplomowych są dostępne na stronie „Najważniejsze informacje o studiach” w bocznej zakładce „Prace pisemne”

Praca magisterska ma charakter badawczy i jest podstawową formą sprawdzenia kompetencji warsztatowych studenta w zakresie dyscypliny naukowej historia. Temat i charakter pracy magisterskiej powinien być zgodny z kierunkowymi efektami kształcenia na kierunku historia. Temat pracy magisterskiej ustala promotor pracy wraz ze studentem. Temat powinien być zgodny z zainteresowaniami naukowymi studenta i wybranym przezeń obszarem badawczym.

Praca magisterska jest pracą badawczą, napisaną na podstawie źródeł historycznych, wykorzystującą w sposób krytyczny literaturę przedmiotu; posiada właściwy dla poziomu studiów aparat naukowy.

Specjalizacje zawodowe

Informacje o specjalizacjach są dostępne na stronie „Specjalizacje”.


Europejski Tok Studiów "Histarmed"

Międzynarodowy Europejski Tok Studiów II stopnia czyt. więcej w zakładce najważniejsze informacje o studiach – > Współpraca z zagranicą, Erasmus+

Kierownicy studiów

Kierownik studiów magisterskich (dziennych)
dr Piotr Kroll

Kierownik studiów zaocznych oraz podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk