We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA SĄ PROWADZONE W TRYBIE DZIENNYM I ZAOCZNYM


Program i plan studiów magisterskich

 

Studia II stopnia – dzienne Studia II stopnia – zaoczne
Od roku 2019/2020 na Wydziale Historii UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia „historia” [więcej]

 


WAŻNE DOKUMENTY:


Od roku 2019/2020 w WH UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia. Projekt zmian w programie finansowany jest ze środków „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 


STARSZE DOKUMENTY

 • Siatka zajęć 2021/2022
 • Plan studiów od 1 X 2020 r.
 • Szczegółowy program studiów
 • Terminy zjazdów:
  • SEMESTR ZIMOWY
   2-3 października 2021 r. (S)
   16-17 października 2021 r. (Z)
   6-7 listopada 2021 r. (S)
   20-21 listopada 2021 r. (Z)
   4-5 grudnia 2021 r. (S)
   8-9 stycznia 2022 r. (Z)
   22-23 stycznia 2022 r. (S)
  • SEMESTR LETNI
   26-27 lutego 2022 r. (Z)
   12-13 marca 2022 r. (S)
   26-27 marca 2022 r. (Z)
   09-10 kwietnia 2022 r. (S)
   23-24 kwietnia 2022 r. (Z)
   14-15 maja 2022 r. (S)
   28-29 maja 2022 r. (Z)
   11-12 czerwca 2022 r. (S)

S = stacjonarnie
Z = zdalnie

 • Koszyki
  • K1: Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych
  • K2: Grupa zajęć: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka
  • K3: Grupa zajęć: Teoria badań historycznych
  • K4: Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej
  • K5: Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji językowych
 • Prace seminaryjne (daw. formy pisarstwa historycznego)
 • Egzamin z obszaru badawczego (dawniej: Węzłowe problemy wybranego obszaru lub dziedziny badań historycznych – egzamin obszarowy)

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

 

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż Historia i rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i później zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 60 h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH, Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki. Muszą zdać także egzamin typu B z wybranej epoki.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż Historia i rozpoczęły studia przed 2019/2020 zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 60 h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH i ćwiczenia z NPH wybranej epoki Muszą zdać także egzamin typu B z wybranej epoki.


Praca magisterska

Informacje o zasadach i technikaliach pisania pracach zaliczeniowych, rocznych i dyplomowych są dostępne na stronie „Najważniejsze informacje o studiach” w bocznej zakładce „Prace pisemne”

Praca magisterska ma charakter badawczy i jest podstawową formą sprawdzenia kompetencji warsztatowych studenta w zakresie dyscypliny naukowej historia. Temat i charakter pracy magisterskiej powinien być zgodny z kierunkowymi efektami kształcenia na kierunku historia. Temat pracy magisterskiej ustala promotor pracy wraz ze studentem. Temat powinien być zgodny z zainteresowaniami naukowymi studenta i wybranym przezeń obszarem badawczym.

Praca magisterska jest pracą badawczą, napisaną na podstawie źródeł historycznych, wykorzystującą w sposób krytyczny literaturę przedmiotu; posiada właściwy dla poziomu studiów aparat naukowy.

Przedłużenie toku studiów

Informacje o zasadach dot. przedłużenia toku studiów znajdują się tutaj.

Specjalizacje zawodowe

Informacje o specjalizacjach są dostępne na stronie „Specjalizacje”.


Europejski Tok Studiów "Histarmed"

Międzynarodowy Europejski Tok Studiów II stopnia czyt. więcej w zakładce najważniejsze informacje o studiach – > Współpraca z zagranicą, Erasmus+

Kontakt dla studentów

Kierownik jednostki dydaktycznej, kierownicy studiów i opiekunowie lat

Kierownik jednostki dydaktycznej, prodziekan ds. studenckich
dr hab. Aneta Pieniądz
Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: kjd.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów zaocznych licencjackich i magisterskich oraz studiów podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk
Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.zaoczne.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów magisterskich na kierunku historia (studia dzienne, I i II rok)
dr Piotr Okniński / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.mgr.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne i wieczorowe, II i III rok)
dr Paweł Nowakowski / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.lic.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów licencjackich i magisterskich na kierunku historia i kultura Żydów
Opiekun I roku studiów licencjackich na kierunku historia i kultura Żydów
dr Maria Antosik-Piela /Kontakty w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.judaistyka@uw.edu.pl

Opiekun studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne, I rok)
dr Tomasz Pełech / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.lic.historia@uw.edu.pl


 

Pełnomocnik ds. specjalizacji nauczycielskiej i opiekun praktyk na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich
dr Piotr Kroll

 

 

Sekcja ds. studenckich

Studia dzienne e-mail: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl
Studia zaoczne
e-mail: zaoczne.wh@uw.edu.pl
Studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe.wh@uw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki: 13.00 – 16.00
wtorki: 10.00 – 13.00
środy: 13.00 – 16.00
czwartki: 10.00 – 13.00
piątki: dzień prac wewnętrznych

Pracownicy:

Eldaniie AbdurashytovaI stopień historia dzienne i wieczorowe, I i II stopień historia zaoczne
pok. nr 5, tel. 22 55 20 771

Iga Bukowska – studia podyplomowe
pok. nr 7, tel. 22 55 20 592

Ulyana Sharpe  – II stopień historia dzienne, studia podyplomowe
pok. nr 7, tel. 22 55 20 592

Bogumiła SiebyłaI i II stopień historia i kultura Żydów dzienne, I i II stopień historia zaoczne
pok. nr 5, tel. 22 55 20 771