We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna ma w swoich kompetencjach zapewnianie jakości kształcenia na UW oraz formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Skład Rady Dydaktycznej

Rada Dydaktyczna dla kierunków „Historia” i „Historia i kultura Żydów”
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
dr Agnieszka Janiak-Jasińska
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Piotr Kroll
dr Aleksandra Kuligowska
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz.
dr hab. Maciej Mycielski
dr Paweł Nowakowski
dr Piotr Okniński
dr hab. Marek Pawełczak, prof. ucz. (wiceprzewodniczący)
dr hab. Aneta Pieniądz (przewodnicząca)
dr Monika Polit

Przedstawiciele studentów
Michał Gniadek-Zieliński
Adam Słojewski
Dominika Wiśniewska
Maciej Waleszczyński

Przedstawiciele doktorantów
mgr Tadeusz Mroziuk
vacat

Stali goście
Iga Bukowska
dr Aleksandra Oniszczuk

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej w roku akademickim 2021/2022:

  • 27 października 2021 r.
  • 24 listopada 2021 r.
  • 8 grudnia 2021 r.
  • 19 stycznia 2022 r.
  • 30 marca 2022 r.
  • 20 kwietnia 2022 r.
  • 18 maja 2022 r.
  • 15 czerwca 2022 r.

Ogólnouniwersytecki wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim