We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna ma w swoich kompetencjach zapewnianie jakości kształcenia na UW oraz formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Ogólnouniwersytecki wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim to:

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Skład Rady Dydaktycznej

Rada Dydaktyczna dla kierunków „Historia” i „Historia i kultura Żydów”

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
dr Agnieszka Janiak-Jasińska
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Piotr Kroll
dr Aleksandra Kuligowska
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska
dr hab. Maciej Mycielski
dr Paweł Nowakowski
dr hab. Marek Pawełczak
dr hab. Aneta Pieniądz (wiceprzewodnicząca)
dr Monika Polit
dr hab. Piotr Szlanta, prof. ucz. (przewodniczący)

przedstawiciele studentów
Grzegorz Garbuz
Michał Gniadek-Zieliński
Piotr Siewak
Maciej Waleszczyński

przedstawiciele doktorantów
mgr Jakub Bakiera
mgr Tadeusz Mroziuk

stali goście
Iga Bukowska
dr Aleksandra Oniszczuk