We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Akademickie Laboratorium HiT-u – warsztaty

Wydział Historii wspólnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotował ofertę warsztatów dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych.

„Akademickie Laboratorium HiT-u” to 16 zajęć, podczas których naukowcy wraz z nauczycielami poruszą kluczowe zagadnienia z historii najnowszej i wos, obecne w podstawie programowej HiT.

Wśród tematów znajda się takie zagadnienia jak:

 • Państwo – społeczeństwo. Polska w latach 1945-1956;
 • Współczesne przemiany społeczno-kulturowe;
 • Europa Środkowo-Wschodnia w okresie „zimnej wojny”;
 • Państwo – społeczeństwo w PRL;
 • Integracja europejska. UE pod presją bieżących wyzwań;
 • Droga do wolności: od Solidarności do pierwszego demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego;
 • Transformacja ustrojowo-gospodarcza oraz przemiany społeczne w Polsce po 1989 r.;
 • Europa Środkowo-Wschodnia po rozpadzie bloku wschodniego;
 • Bliski Wschód w II połowie XX wieku i współcześnie;
 • Chiny – przeobrażenia wewnętrzne i relacje międzynarodowe w II połowie XX wieku i początku XXI wieku;
 • Społeczeństwa europejskie w II połowie XX wieku;
 • Prawa człowieka, konstytucjonalizm, demokracja – fundamenty kultury prawnej na lekcjach HiT;
 • Polska I połowy XXI wieku – wyzwania;
 • Dobre praktyki w nauczaniu HIT;
 • Jak chronić nasze prawa/prawa człowieka? Rzecznik Praw Obywatelskich i sądowe środki ochrony praw i wolności.

 

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na świecie po 1945 roku oraz przygotowanie metodyczne do realizacji zajęć w ramach przedmiotu historia i teraźniejszość.

Zajęcia poprowadzą historycy, politolodzy, prawnicy, socjolodzy związani z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Historii, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Socjologii, Wydział Prawa i Administracji i Wydziałem Lingwistyki Stosowanej).

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Akademickie-Laboratorium-HiT-u

Ulotka