We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Elektroniczna wersja ślubowania

Szanowni Państwo,

wraz z początkiem każdego roku akademickiego na Państwa kontach w USOSweb, przy pierwszym logowaniu, znajdą Państwo elektroniczną wersję ślubowania.

Prosimy o jej akceptację do końca października każdego roku. 

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące ślubowania w wersji elektronicznej:

Zgodnie z § 15 ust. 2a i ust. 3b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) w przypadku, gdy akt ślubowania jest sporządzany w postaci elektronicznej, podpis studenta może być zastąpiony potwierdzeniem złożenia ślubowania w systemie teleinformatycznym po uprzednim uwierzytelnieniu się tego studenta w systemie.

Od roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim zostaje udostępniony akt ślubowania w postaci elektronicznej. Nowo przyjęci studenci będą potwierdzać złożenie ślubowania w systemie USOSweb, co zastąpi dotychczasowy podpis na ślubowaniu w postaci papierowej.

Studenci wznowieni od 1.10.2020 r. nie mają obowiązku potwierdzania złożenia ślubowania w systemie USOSweb. Wynika to z faktu wcześniejszego złożenia ślubowania w wersji papierowej.

Po zaakceptowaniu ślubowania student uzyska dostęp do serwisu, w przypadku jego odrzucenia student nie wejdzie do aplikacji, jeżeli to jest jego jedyny aktywny program.

Zgodnie z § 41 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, student powinien przez miesiąc od daty rozpoczęcia semestru potwierdzić złożenie ślubowania.