We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Gość Wydziału – dr Michiel Meeusen

Od stycznia do października 2024 będziemy gościć na naszym Wydziale dr. Michiela Meeusena, który będzie realizować na Wydziale Historii UW pierwszy etap swojego nowego projektu badawczego zatytułowanego Medical Uncertainty and Health Anxiety in the High Roman Empire: Towards a ‘Literature of Hypochondria’ finansowanego w ramach programu wymiany bilateralnej DAAD – Zawacka-NAWA.

Dr Michiel Meeusen jest obecnie stypendystą Fundacji Humboldta i prowadzi badania na Uniwersytecie w Bonn oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jest również związany z Katolickim Uniwersytetem w Leuven oraz z Center for Advanced Studies Sofia w Bułgarii.

Zainteresowania badawcze dr. Meeusena obejmują literaturę i kulturę cesarstwa rzymskiego,  a także starożytną naukę, medycynę i technologię. Na przecięciu tych zagadnień sytuuje się temat jego wyżej wymienionego projektu badawczego, którego aspekty zamierza konsultować z badaczami z Zakładu Historii Starożytnej naszego Wydziału, spośród których wielu specjalizuje się w historii i kulturze okresu cesarstwa rzymskiego. Najwięcej uwagi chce poświęcić kwestiom kultury medycznej tych czasów i kształtowania się w jej obrębie postrzegania wzajemnej relacji między ciałem i umysłem.

W sposób szczególny dr Meeusen będzie współpracował z dr Julią Doroszewską i jej zespołem badawczym, który bada wyobrażenia na temat ludzkiego umysłu w korpusie Plutarcha z Cheronei, jednego z najważniejszych autorów tamtej epoki, w świetle teorii metafory kognitywnej.