We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

About the Workshop / O warsztatach

Historical Data Network Analysis
A Workshop dedicated to Polish Cultural Heritage Institutions
17-07-2023
University of Warsaw, room B2 at Faculty of History

The second edition of this workshop is dedicated to experts from cultural heritage institutions and students who want to develop their skills connected to networks and digital humanities.Digital technologies and infrastructural approaches still have a great potential in the humanities, but the humanities face challenges from the transition from traditional theory and methods to computationally-based research opportunities. Network analysis helps with the integration of close-reading and distance-reading in hermeneutic interpretive frameworks. It also enables geographic, network, and diagrammatic visualisations.Nodegoat, a software package for the historical analysis of network data, has a great potential for enhancing reasoning in humanities. It is a data management tool for modelling, analysing and visualising data in time and space.The workshop is divided into two parts:

10.00 -12.00 – First steps in nodegoat
When we learn the basics of the tool: the potential and limitations of nodegoat, how to model your data, how to enter your ideas into the application. We look at nodegoat use cases to look for inspiration.

12.00  – 13.00 –  lunch break

13.00-16.00 – Hands-on experience with the data
In this part, we look at the participants prior experience with graph analysis, how nodegoat can be of use in e.g., correspondence analysis.

The workshop will be conducted in-person in Polish and English. The objective of the workshop is to introduce network analysis using nodegoat, and demonstrate how to see relationships among data / objects and relevant issues in the preparation, collection, analysis and visualisation of historical data. Participation in the workshop is free of charge. The event is a part of the PPE project from the Faculty of History, University of Warsaw. Please remember to bring your own computer (laptop).

Analiza sieci danych historycznych
Warsztaty dla polskich instytucji dziedzictwa kulturowego
17-07-2023
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, Sala B2

Warsztaty skierowane są do specjalistów i ekspertów instytucji dziedzictwa kulturowego
i studentów, którzy chcą rozwijać nowe umiejętności związane z analizą sieci i humanistyką cyfrową. Rozwój technologii cyfrowych i infrastruktury mają ogromny potencjał w humanistyce, która stoi przed wyzwaniami związanymi  z przejściem od tradycyjnych metod i teorii do nowoczesnych możliwości badawczych opartych na technikach cyfrowych. Analiza sieci pomaga w integracji czytania blisko tekstu i na odległość (close- and distant-reading) w hermeneutycznych ramach interpretacyjnych. Umożliwia ona także wizualizacje geograficzne, sieciowe i schematyczne.Nodegoat, jako pakiet oprogramowania do analizy historycznej danych sieciowych, jest często używany przez humanistów. Jest to narzędzie do zarządzania danymi, służące do ich analizy i wizualizacji w czasie i przestrzeni..Warsztaty podzielone zostały na dwie części:

10.00-12.00 – Stawiamy pierwsze kroki w nodegoat,

W tej części poznamy podstawy działania oprogramowania, nauczymy się, jak dostosować i zamodelować dane. Poznamy przykłady zastosowania nodegoat w podobnych pracach.

12.00-13.00  przerwa

13.00-16.00 – Dzielimy się własnym doświadczeniem
W tej części przyjrzymy się różnym zagadnieniom, w tym danym uczestników i przedyskutujemy konkretne możliwości oprogramowania. Będziemy poszukiwać rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb uczestników.

Warsztaty będą prowadzone stacjonarnie w języku polskim i angielskim. Celem warsztatu jest wprowadzenie do analizy sieciowej z wykorzystaniem Nodegoat, dostrzeżenie relacji między danymi/obiektami oraz istotne zagadnienia w przygotowaniu, gromadzeniu, analizie
i wizualizacji danych historycznych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wydarzenie jest częścią projektu “Miejsca, Ludzie, Wydarzenia” Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Prosimy pamiętać o zabraniu własnego komputera (laptopa).

Organisers / Organizatorzy

  • Francis Harvey, Faculty of History, University of Warsaw / Leibniz Institute for Regional Geography, f.harvey@uw.edu.pl
  • dr Wiesława Duży, Faculty of History, University of Warsaw / Institute of History, Polish Academy of Science, w.duzy@uw.edu.pl
  • dr inż. Marta Kuźma, Faculty of History, University of Warsaw, marta.kuzma@uw.edu.pl
  • mgr Paulina Wacławik, Faculty of History, University of Warsaw, waclawik3@uw.edu.pl
  • Francis Harvey, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski / Leibniz Institute for Regional Geography, f.harvey@uw.edu.pl
  • dr Wiesława Duży, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, w.duzy@uw.edu.pl
  • dr inż. Marta Kuźma, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, marta.kuzma@uw.edu.pl
  • mgr Paulina Wacławik, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, p.waclawik3@uw.edu.pl

Program

10.00-12.00 – stawiamy pierwsze kroki w Nodegoat
W tej części poznamy podstawy działania oprogramowania, nauczymy się, jak dostosować i zamodelować dane. Poznamy przykłady zastosowania Nodegoat w podobnych pracach.

12.00-13.00  – przerwa

13.00-16.00 – dzielimy się własnym doświadczeniem
W tej części przyjrzymy się różnym zagadnieniom, w tym danym uczestników i przedyskutujemy konkretne możliwości oprogramowania. Będziemy poszukiwać rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb uczestników.

Registration Form / Formularz rejestracyjny

Registration Form / Formularz rejestracyjny

Contact / Kontakt

For questions, please contact: Paulina Wacławik, e-mail: p.waclawik3@uw.edu.pl

W razie pytań proszę kontaktować się z Pauliną Wacławik, e-mail: p.waclawik3@uw.edu.pl