We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Języki obce

Języki obce. Studenci mają obowiązek zaliczenia 240 godzin lektoratu z nowożytnego języka obcego (do wyboru) oraz egzaminu z języka obcego na poziomie B2. Zgodnie z planem studiów zatwierdzonym przez Radę Wydziału Historii egzamin ten należy zaliczyć do końca II roku studiów. Egzamin zdawać można z innego języka niż ten kształcony podczas lektoratów. Nasi studenci często korzystają z tej możliwości. Znając wystarczająco dobrze jeden język, przeznaczają lektorat na szlifowanie drugiego bądź poznawanie języków mniej popularnych (np. czeski, arabski, norweski, japoński, etc.) Studenci historii rozpoczynający studia w roku akademickim 2012/2013 muszą ponadto zaliczyć lektorat łaciny w wymiarze 180h (w trzy semestry). Na Wydziale organizowane są też fakultatywne lektoraty greki, hebrajskiego, jidysz oraz specjalistyczne zajęcia z łaciny (np. łacina średniowieczna) zwane translatoriami.