We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Składanie wniosków o stypendia i terminy wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego


Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.