We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencja naukowa “Pogranicza. Tygiel kultur czy beczka prochu?”

Studenckie Koło Naukowe Historyków UW i Wydział Historii UW zapraszają do udziału w konferencji naukowej “Pogranicza. Tygiel kultur czy beczka prochu?”, która odbędzie się  22-23 kwietnia 2024 r. na Wydziale Historii UW.
Pochylimy się nad tematyką pogranicza, terenów przygranicznych, występujących tam zjawisk oraz procesów w ujęciu historycznym. Temat traktujemy interdyscyplinarnie, z naciskiem na badania społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe:
 • poszukiwanie korzeni, odkrywanie własnej historii
 • wielojęzyczność pogranicza
 • przenikanie się kultur i religii na terenach przygranicznych
 • relacje i konflikty sąsiedzkie (np. przemilczana historia rodzinna, sąsiedzkie tabu)
 • dyplomacja i polityka wobec terenów pogranicza a interesy rządzących
 • relacja centrum–peryferie
 • państwo narodowe contra państwo wielokulturowe
 • relacja my–oni / nasz–inny w kontekście terenów pogranicza
 • ruchy osadnicze i przesiedlenia na tereny graniczne
 • pogranicza wewnętrzne tj. wyspy osadnicze lub getta dla ludności uznanej za inną niż dominująca
 • oddolne procesy asymilacyjne i integracyjne na terenach pogranicza
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: sknh.kn@uw.edu.pl.
Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/3BkdEuB4o 
Serdecznie zapraszamy!
PROGRAM
Rada naukowa konferencji:
 • dr hab., prof. ucz. Artur Markowski
 • dr hab., prof. ucz. Grażyna Szelągowska
Komitet organizacyjny konferencji:
 • mgr Franciszek Fortuna
 • mgr Grzegorz Garbuz
 • Jakub Hardecki
 • Jakub Kawczyński
 • Aleksandra Krukowska
 • dr Marta Michalska
 • Jakub Pytel
 • Michał Schoeneich
 • Afra Wierska