We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencja naukowa “Wojna emocji”

Zapraszamy do wzięcia udziału we współorganizowanej przez nasz Wydział konferencji naukowej „Pola chwały”, zatytułowanej „Wojna emocji. Historia emocji a studia nad wojną”. Konferencja odbędzie się w Niepołomicach (Zamek w Niepołomicach, sala konferencyjna) w dniach 22–24 września 2022 r.

PROGRAM KONFERENCJI (pdf)

 

22 września, czwartek

15:00–15:15 otwarcie konferencji

15:15–17:15 Panel 1: Kulturowe odniesienia i symbole / moderator: Michał Stachura

 • Renata Leśniakiewicz-Drzymała (UJ), “Śmiał się, gdy mu wyrzynali serce”. Etos heroicznej śmierci wikinga a emocje.
 • Renata Hołda (UJ), Żołnierskie nabożeństwo. Wojenne amulety tekstowe i modlitwy apotropeiczne jako ochrona przed strachem.
 • Michał Rataszański (UW), “Sensibilité”, czyli emocje w epoce racjonalizmu. Refleksja nad wojną i humanitaryzm wobec żołnierzy w świetle polskiego oświecenia.
 • Hanna Weronika Kulczewska (UW), Rola emocji w kreowaniu narracji w filmie historycznym na przykładzie współczesnego brytyjskiego kina o Wielkiej Wojnie.

17:15–17:30 przerwa kawowa

17:30–19:00 Panel 2: Emocje na starożytnych polach bitewnych / moderator: Wojciech Duszyński

 • Tomasz Ładoń (UHP im. J. Długosza w Częstochowie), Emocje pola walki w Żywotach równoległych Plutarcha z Cheronei.
 • Łukasz Różycki (UAM), No more universal soldier! Rzymskie traktaty wojskowe jako źródło poznania emocji na polu bitwy.
 • Michał Stachura (UJ), Niewczesna brawura na polu późnoantycznej bitwy w ocenie Ammiana Marcellina i Prokopiusza z Cezarei.

 

 23 września, piątek

09:30–11:00 Panel 3: Emocje wobec klęski i niewoli / moderator: Jan Błachnio

 • Andrzej Niewiński (KUL), Skrajne emocje wywołane wojenną niewolą w średniowieczu. Wybrane przykłady.
 • Bożejewicz Arkadiusz (UMK), „Oddawając chorągwie swoje pod nogi JM Pana Hetmana, od żalu y wstydu, oczy łzami zalewali…” – emocje podczas wojny polsko-szwedzkiej 1625–1629 w świetle źródeł.
 • Małgorzata Abbasy (UJ), Werbalne reprezentacje emocji towarzyszących poczuciu klęski: radziecka interwencja w Afganistanie (1979–1989) w rosyjskiej pamięci kulturowej.

11:00–11:15 przerwa kawowa

11:15–13:15 Panel 4: Emocje cywilów podczas I wojny światowej/ mderator: Marcin Jarząbek

 • Piotr Szlanta (UW/PAN), Mieszkańcy Królestwa Polskiego wobec zagrożenia wojną w latach 1890–1914 w świetle w raportów konsulów niemieckich i austro-węgierskich z Warszawy.
 • Sierakowska Katarzyna (PAN), Reakcje kobiet i mężczyzn na wydarzenia wojenne – ziemie polskie podczas I wojny światowej.
 • Kamil Ruszała (UJ), Gniew ludu. Głód, emocje i protesty w Austro-Węgrzech w latach I wojny światowej.
 • Izabela Curyłło-Klag (UJ), Witkacy, Wyndham Lewis i emocje I wojny światowej.

13:15–15:00 przerwa obiadowa

15:00–17:00 Panel 5: U kresu wytrzymałości. Emocje w konfliktach XIX–XXI wieku / moderator: Kamil Ruszała

 • Hubert Korzeniowski (UW), Ów klajster obrzydliwy stawał się przedmiotem zazdrości wielu innych – polscy żołnierze epoki napoleońskiej na granicy ludzkiej wytrzymałości.
 • Piotr Derengowski (UG), Kiedy poniosą emocje – przypadki nieregulaminowych zachowań w okresie wojny secesyjnej w świetle sprawozdań głównych sądów wojskowych.
 • Jan Błachnio (UW), Piosenka wojskowa z czasów Wielkiej Wojny jako narzędzie zarządzania emocjami w czasie konfliktu zbrojnego.
 • Paweł Nastrożny (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Emocje i ich wpływ na postawy ludności polskiej na Pomorzu w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej na przykładzie regionu grudziądzkiego.

17:00–17:15 przerwa kawowa

17:15–18:45 Panel 6: U kresu wytrzymałości. Emocje w konfliktach XIX–XXI wieku (kontynuacja) / moderator: Piotr Szlanta

 • Dawid Golik (UJ), Z zimną krwią czy z drżącym sercem? Żołnierze Armii Krajowej a wykonywanie akcji likwidacyjnych w okresie II wojny światowej (na wybranych przykładach z Okręgu AK Kraków).
 • Patryk Masny (UJ), Bitwa o serca i umysły. Emocje w wojnie wietnamskiej na przykładzie operacji Cedar Falls.
 • Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (UJ), Waiting for the First Light. My Ongoing Battle With PTSD – wspomnienia Generała Romeo Dallaire, głównodowodzącego sił pokojowych ONZ w Rwandzie w latach 1993–1994 jako studium prób walki ze zespołem stresu operacyjnego po zakończeniu konfliktu.

18:45–19:00 podsumowanie obrad