We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencja “Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna”. Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2023 r. na Wydziale Historii w sali A oraz on-line

W ramach prac nad kształtem edukacji historycznej na Ukrainie przygotowywane są nowe wytyczne dotyczące zapisów w podstawie programowej, adresowane także do autorów podręczników. Celem konferencji jest zapoznanie polskiego środowiska historyków i dydaktyków z kierunkiem planowanych zmian.

Podczas konferencji uczestnicy prac Komisji omówią kierunki i treść proponowanych zmian w odniesieniu do poszczególnych epok. Prezentacja zagadnień odbędzie się w formie dyskusji panelowych, w których wezmą udział polscy badacze oraz uczestnicy konferencji.

PROGRAM i ZAPROSZENIE
wersja polska
Версія українською мовою