We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencja “Stosunki polsko-ukraińskie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę”

Zapraszamy do udziału w konferencji: Stosunki polsko-ukraińskie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: konteksty historyczne i współczesne.

Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2024 r. w Sali Kolumnowej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego (forma hybrydowa).

Cel konferencji: refleksja nad uwarunkowaniami ataku Rosji na Ukrainę oraz nad jego znaczeniem dla relacji polsko-ukraińskich w aspekcie społecznym i naukowym.

PROGRAM

Link do transmisji


Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Organizatorzy nie pobierają opłat i nie zapewniają noclegów. 

Organizatorem konferencji jest Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucje współorganizujące i współpracujące:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Instytut Historii Powszechnej i Stosunków Międzynarodowych Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego (Ukraina)
Muzeum Dzieci Polskich –ofiar totalitaryzmu w Łodzi
Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. Mychajły Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy