We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Listy kondolencyjne w związku ze śmiercią prof. Henryka Samsonowicza

Listy kondolencyjne, które spłynęły na ręce władz dziekańskich Wydziału Historii UW
(dodawane w kolejności przysłania)

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Historii
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Historyczny
Ambasada Republiki Litewskiej
JE Ambasador Eduardas Borisovas
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Historyczny
Maria Gintowt-Jankowicz
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
w latach 1990–2006
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Ambasada Francji w Polsce
JE Ambasador Frederic Billet
(tłumaczenie)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historii
 

Stały Komitet Mediewistów Polskich
Przewodniczący
Stanisław Rosik

 

 

Bronisław Nowak
Dyrektor IHUW, 1993-2002

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii