We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Międzynarodowy, interdyscyplinarny kurs

Specjalna oferta dla studentów Wydziału Historii. Zapraszamy Państwa do udziału w  międzynarodowym, interdyscyplinarnym kursie, organizowanym przez trzy uczelnie członkowskie 4EU+: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Karola.

Zajęcia, za które na UW można zdobyć 4 punkty ECTS, będą dotyczyły zmian w uwarunkowaniach rozwoju urbanistycznego smart cities w Polsce, Włoszech i Czechach, w trzech wymiarach: przeszłości (historia), teraźniejszości (prawo) i przyszłości (geografia).

Terminy kursów: popołudnia w środy, począwszy od 6 października (terminy)

Studenci zostaną wybrani na podstawie CV i listu motywacyjnego. Termin nadsyłania dokumentów upływa 17 września 2021 r.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać jako pojedynczy dokument PDF na adres unread@wpia.uw.edu.pl. Nazwa pliku powinna zawierać imię kandydata (nazwisko_imię.pdf), a temat e-maila powinien brzmieć „UNREAD recruitment”.

List motywacyjny powinien wskazywać cele i motywacje studentów do odbycia kursu

Więcej info