We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagroda im. Gieysztora dla naszych pracowników

Z przyjemnością informujemy, że Jury powołane przez Zarząd Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora wyróżniło naszego pracownika, dr. Piotra Oknińskiego Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora dla młodych badaczy w kategorii „artykuły” (nagrody przyznawane za lata 2020-2021).

Dr Piotr Okniński zdobył I nagrodę za artykuł Kodeks Baltazara Behema  jako świadectwo miejskiej ideologii władzy opublikowany w „Studiach Źródłoznawczych” 58, 2020, s. 137-150.

Nagrody przyznano również za 2019 rok. Tu wyróżnienia otrzymały dwie osoby, związane z naszym Wydziałem:

  • absolwent mgr Maksymilian Sas, za Rytuał chrztu poganina na przełomie tysiącleci, czyli jak mogła przebiegać liturgia chrztu Mieszka I i co z tego wynika, [w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, Poznań 2017, s. 63-109;
  • doktorantka mgr Patrycja Szwedo-Kiełczewska, za <Sub banderio cruciatae> – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny. Wizerunek władcy na podstawie <Roczników> Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 9 (13), 2017, s. 186-201.

Gratulujemy!

Więcej

 


Nagroda im. Aleksandra Gieysztora dla młodych pracowników nauki (do 32 roku życia) została ustanowiona w 2001 r.

Przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów: pozycje książkowe oraz artykuły zamieszczone w polskich czasopismach historycznych i humanistycznych, dotyczące dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939 -1945, zgodnie z głównym kierunkiem badań Profesora Gieysztora oraz Jego doświadczeniem związanym z działalnością konspiracyjną w okresie II wojny światowej.