We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Znamy laureatów 21. edycji nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za 2021 rok.

Laureatem nagrody honorowej został prof. Michael G. Müller, wykładowca na Wydziale Historii i doktor honorowy Uniwersytetu Warszawskiego zaś nagrodę główną otrzymał dr hab. Jiří Friedl.

Prof. Müller został uhonorowany za całokształt pracy, ze szczególnym naciskiem na serię książek pt. “Polen in der Europäischen Geschichte”, której jest redaktorem. Współautorami trzeciego tomu, który stał się podstawą przyznania nagrody, są: Igor Kąkolewski, Karsten Holste i Robert Traba. Michael G. Müller studiował historię i filologię słowiańską na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 1992-1996 był profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (European University Institute) we Florencji. Od 1996 roku jest profesorem historii wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze.  Jego zainteresowania badawcze obejmują porównawczą historię konstytucyjną Europy Środkowej i Rosji w okresie nowożytnym, stosunki międzynarodowe w XVIII-wiecznej Europie oraz historię społeczną elit od XVIII do XX wieku.

Nagrodę główną zdobył dr hab. Jiří Friedl za książkę “Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948”. To znakomicie udokumentowana, oparta na wielkim zasobie materiału archiwalnego praca, która porusza dotychczasowo mało znaną tematykę funkcjonowania na obszarze Czechosłowacji wielkiego ruchu migracyjnego. Dr hab. Jiří Friedl jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (oddział w Brnie) oraz wykładowcą na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Zajmuje się głównie dziejami Polski w XX w., w tym szczególnie zagadnieniem stosunków polsko-czeskich i polsko-czechosłowackich oraz polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu.


O KONKURSIE

Konkurs, w którym nagradzane są publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską w okresie od średniowiecza do współczesności, organizowany jest od 2001 roku. Nagroda przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu i obejmuje publikacje, które ukazały się w ostatnich 3 latach.

Patroni Nagrody – Henryk Wereszycki i Wacław Felczak – to wybitni znawcy i badacze dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. Henryk Wereszycki zajmował się dziejami Polski  porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, był autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii. Prof. Wacław Felczak zajmował się zaś badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy znany jest na cały świecie.